Tabula Peutingeriana - Civitas Syria (سورية)

< Littera ! >

[ ] [ ? ]
locvs #64 X 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C2 #484
K. Miller: *
Itin. Milit.: *
[ ] [ ? ]
locvs #69 XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2594
K. Miller: *
Itin. Milit.: *
[ ] [ ? ]
locvs #70 XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #3506
K. Miller: *
Itin. Milit.: *

< Littera A >

Abıla. xvııı.AbilaAbila Lysaniou
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
SuqWadi Barada 33.62,36.10
IA
198,5: Abila
RC
II15 Tavila
div. gr.
PT: Ἄβιλα
CUP R. Talbert: * 9C3 #496
K. Miller: * 825
Itin. Milit.: * IX.F
Abu Daghmah
  vid. Apammari
SYR
 
SYR
Aꝺ amana. xxAd Amana
locvs  X 3 
/4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C3 #521
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: Adamana X.D
Aꝺammonтem. xxvııı.Ad Ammontem
locvs  X 2 
/3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Adammontem 9C2 #490
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: Adammontem IX.F
Aꝺarın. xv. | xıı.AdarinAtera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Qutaife 33.73,36.60
RC
II15 Adatis
div. gr.
PT: Ἄδαδα?
CUP R. Talbert: * 9C3 #518
K. Miller: * 826,817
Itin. Milit.: * X.D
Aꝺ meꝺera. x.Ad Medera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Admedera 9C3 #517
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * X.D
Aꝺraha. xvı.AdrahaAdraa
locvs  X 1 
/2 u 
ARA
 
SYR
Dar'a 32.61,36.09
CUP R. Talbert: * 9C1 #478
K. Miller: * 830
Itin. Milit.: * IX.F
Aenos. xxıııı.AenosPhaena ?
locvs  X 2 u 
SYR
 
SYR
? Buraq 33.18,36.48
CUP R. Talbert: * 9C2 #483
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * IX.F
Al Lathqiyah, اللاذقية‎
  vid. Laudici(ae)
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين
  vid. Nezala
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة
  vid. Risapa
SYR
 
SYR
Anꝺaraꝺo. xxıııı | [ ]AndaradoAntaradus
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
34.88,35.88
CUP R. Talbert: * 9C3 #501
K. Miller: * 804,823
Itin. Milit.: * X.D
an-Nabk, النبك
  vid. Casama
SYR
 
SYR
Apamıa. xxııx. | xⅼvııı.Apamia (Symb. Aa2) ‖ Apameia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Kafat el-Mudîk 35.42,36.40
CUP R. Talbert: * 9C5 #511
K. Miller: * 822,826
Itin. Milit.: * X.E
Apammarı. vııı.Apammari (Symb. Ab2) ‖ Apammaris
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
~ Abu Daghmah 36.44,38.22
CUP R. Talbert: * 10C2 #2586
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F
Arak
  vid. Harac
SYR
 
SYR
Areтuſa. F̅l. xxAretusa Fl(umen)Arethusa fl.
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Aretvsa Fl. 9C4 #514
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: Fl. Aretusa X.D
aттas. AttasAthis ?
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2596
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F

< Littera B >

Bacaтaıalı. xxvıı.BacataialiBacata├»lli
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
IA
582,3: Baccaias
RC
II15 Baccatamus
div. gr.
PT: Βακταϊαλλή | Βακατάϊλλοι
CUP R. Talbert: * 9C4 #533
K. Miller: * 803
Itin. Milit.: * X.D
Balneıs. vııı.BalneisBalanaia
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
~ Baniyas 35.15,35.92
IA
148,2: Balanea
RC
II15
div. gr.
PT: Βαλανέαι; SP: Βαλανέαι
CUP R. Talbert: * 9C3 #502
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D
Bannıſ. xv.Bannis
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C1 #2444
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Barbalıßo. xıı.Barbali(ss)oBarbalissus
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar 35.98,38.11
CUP R. Talbert: * 10C2 #2595
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F
Baтʜna. xvııı.Bathna (Symb. Aa2) ‖ Bathnae
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
~ Al Bab 36.39,37.55
CUP R. Talbert: * 10C1 #2438
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * X.F
Berſera. xvııı.Bersera
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C1 #2436
K. Miller: * 822
Itin. Milit.: Dersera X.E
Beʀẏa.| xxvıı.Berya (Symb. Aa1) ‖ Beroia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Haleb 36.19,37.16
CUP R. Talbert: * 9B5 #2380
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Beтāmalı. xıııı.Bet(am)mali
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2588
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: Betamali X.F
Bosra
  vid. Bo(st)ris
ARA
 
SYR
Boſtrıs. xxıııı.Bo(st)ris (Symb. Aa2) ‖ Bostra
locvs  X 1 u 
ARA
 
SYR
Bosra 32.52,36.48
CUP R. Talbert: Bostris 9C1 #477
K. Miller: * 818
Itin. Milit.: * IX.F
Buraq
  vid. Aenos
SYR
 
SYR

< Littera C >

Calcıꝺa. xxıx.CalcidaChalcis
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين 35.98,37.00
IA
194,1: Calcida
RC
II15 Chacida
div. lat.
PL: Chalcis
CUP R. Talbert: * 9B5 #2379
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Canı. xx.CaniCahi
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #2435
K. Miller: Cahi 822
Itin. Milit.: Cahi X.E
Carıon. x.Carion
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #504
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D
Caſama. xx.Casama
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
an-Nabk, النبك 34.02,36.73
CUP R. Talbert: * 9C4 #522
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.D
Cecılıana. xvı.CecilianaCaeciliana
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Qal‘t Najm, قلعة نجم‎ 36.65,38.07
RC
II15 Celciliana
div. gr.
PT: Καικιλία
CUP R. Talbert: * 10C2 #2583
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * XI.D
Cehere. xvııı.CehereGoaria?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Qara, قــارة 34.15,36.74
CUP R. Talbert: * 9C4 #523
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.D
Cenтū puтea. [ ]Cent(um) PuteaCentumcellis
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
34.67,37.81
CUP R. Talbert: Centv̄ pvtea 9C5 #2443
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Cʜanaтa. xxxvıı.ChanataCanatha
locvs  X 2 u 
ARA
 
SYR
el-Qanawat 32.75,36.61
CUP R. Talbert: * 9C2 #482
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * IX.F
CΗolle. xx.Cholle
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
RC
II15 Cholle
div. gr.
PT: Χολλή
CUP R. Talbert: * 10C1 #2591
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F
Cуrro. xx.CyrroCyrrhus
locvs  XI 1 m 
SYR
 
SYR
~ Zaytūnak 36.74,36.95
CUP R. Talbert: * 10B1 #2570
K. Miller: * 764
Itin. Milit.: * X.E

< Littera D >

Damaſpo. xxvı.Damaspo (Symb. Ab2) ‖ Damascus
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Dimashq, دمشق‎ 33.51,36.30
CUP R. Talbert: * 9C3 #485
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * IX.F | X.D
Danoua. xx.DanovaDanaba
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #524
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.E
Dar'a
  vid. Adraha
ARA
 
SYR
Deleꝺa. x.Deleda
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C3 #520
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.D
Demeтrı. xıııı.DemetriDemetrias
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #507
K. Miller: Demetrie 823
Itin. Milit.: * X.D
Dimashq, دمشق‎
  vid. Damaspo
SYR
 
SYR
Djindaris
  vid. Gendar(um)
SYR
 
SYR

< Littera E >

el-Qanawat
  vid. Chanata
ARA
 
SYR
Еpıfanıa. xıııı.Epifania
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Hama, حماة 35.13,36.74
CUP R. Talbert: * 9C4 #515
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D bis
Еracıђa. xvııı. | xvı.EracizaEragiza
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell el Hadj 36.20,38.07
CUP R. Talbert: * 10C2 #2585
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: Eraciha X.F
Es-Sihl?
  vid. Tigubis
MES
 
SYR

< Littera F >

Flꝰ. Heʀomıcaſ. Fl(uvius) HeromicasHieromax Fl.
flvmen #123 X 2 u 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C1-9C2 #3480
K. Miller: * 843
Itin. Milit.: * IX.F

< Littera G >

Ɠabala. xı.Gabala
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Jablah, جبلة 35.36,35.92
CUP R. Talbert: * 9C4 #529
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D
Ɠenꝺarv̅.| xxxvı. | [ ]Gendar(um)Gindarus
locvs  X 5 m 
SYR
 
SYR
Djindaris 36.38,36.68
CUP R. Talbert: Gendarv̄ 9B5 #2377
K. Miller: * 764,767
Itin. Milit.: * X.E

< Littera H >

Haleb
  vid. Berya
SYR
 
SYR
Hama, حماة
  vid. Epifania
SYR
 
SYR
Harac. xxıı.HaracHarae?
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Arak 34.63,38.58
CUP R. Talbert: Harae 10C1 #2589
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: Harae X.E
Helıaramıa. xxxıı.Heliaramia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
34.37,37.60
CUP R. Talbert: * 9C5 #526
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.E
Hıerapolı. Ab ʜıerapolı. Zeuma. Μīł. pa̅s. xxıııı. | Ab ʜerapolı.Hierapoli (Symb. Aa2) ‖ Hierapolis Bambyke
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Manbij, منبج 36.52,37.95
CUP R. Talbert: * 10C1 #2439
K. Miller: * 758,776,822
Itin. Milit.: * IX.E
Homs
  vid. Nemesa
SYR
 
SYR

< Littera I >

ıammura. [ ]IammuraMariam(n)e ?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: iammvra 9C4 #506
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D

< Littera J >

Jablah, جبلة
  vid. Gabala
SYR
 
SYR

< Littera K >

Kafat el-Mudîk
  vid. Apamia
SYR
 
SYR
Kızıltepe
  vid. Macharta
MES
 
SYR

< Littera L >

Larıßa. xvı.Lari(ss)a
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Shaizar, شيزر 35.26,36.56
CUP R. Talbert: * 9C5 #516
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.E
Lathqiyah
  vid. Laudici(ae)
SYR
 
SYR
Lauꝺıcıa. ſcabıoſa. xx.Laudicia ScabiosaLaodicea Scabiosa
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Tell Nebi 34.55,36.51
CUP R. Talbert: Lavdicia Scabiosa 9C4 #512
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D
Laudıcıæ. xv. | [ ]Laudici(ae) (Symb. Aa2) ‖ Laodicea, Laudiciae
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Al Lathqiyah, اللاذقية‎ 35.51,35.78
CUP R. Talbert: Lavdici(a)e 9C4 #530
K. Miller: Laudicie 761,803
Itin. Milit.: Laudicie X.D

< Littera M >

Μacʜarтa. xxıııı.MachartaMacarta
locvs  XI 4 m 
MES
 
SYR
Kızıltepe 37.19,40.58
RC
II13 Manacarta
div. gr.
NE: Μάκαρτα
CUP R. Talbert: * 10B4 #2623
K. Miller: * 770
Itin. Milit.: * XI.E
Manbij, منبج
  vid. Hierapoli
SYR
 
SYR

< Littera N >

Ӈemeſa. xvı.Nemesa (Symb. Aa2) ‖ (H>N!), Emesa, Hemesa
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Homs 34.72,36.71
CUP R. Talbert: * 9C4 #513
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D
Ӈeђala. xⅼıııı.NezalaNazala
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين 34.22,37.24
CUP R. Talbert: * 9C5 #525
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: Nehala X.E

< Littera O >

occaraba. xxvıı.OccarabaAhoraba
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Uqayribat 35.04,37.46
CUP R. Talbert: * 9C5 #2442
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Ocurura. xv.OcururaOcuara ?
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Ocvrvra 9C3 #519
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.D
Oronтem. f̅l. xıı.Orontem Fl(umen)
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #510
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: Fl. Orontem X.E
Oruba. xxıı.OrubaOriza
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tayibe 35.07,38.91
RC
II15 Orissa
div. gr.
PT: Ὄριζα
CUP R. Talbert: Orvba 10C1 #2590
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F

< Littera P >

Pal |myra. xvıııı.Palmyra (Symb. Aa2)
locvs  X 5 u 
- XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tadmur, تدمر 34.55,38.26
CUP R. Talbert: * 9C5 #527
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.E
Palтo. vııı.PaltoPaltos
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
RC
II15 Palthon | V7 Baltum
div. gr.
PT: Πάλτος
CUP R. Talbert: * 9C3 #528
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D

< Littera Q >

Qal‘t Najm, قلعة نجم‎
  vid. Ceciliana
SYR
 
SYR
Qara, قــارة
  vid. Cehere
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين
  vid. Calcida
SYR
 
SYR

< Littera R >

Rafniye
  vid. Raphanis
SYR
 
SYR
Raphanıs. xxı.Raphanis (Symb. Aa2) ‖ Raphanea(e)
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Rafniye 34.95,36.42
RC
II15 Raphanus
div. gr.
PT: Ῥαφανέαι
CUP R. Talbert: * 9C4 #505
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D
Răs el Aïn, رأس العين
  vid. Re(ss)aina
MES
 
SYR
Rene. xxvııı.Rene
locvs  XI 4 m 
MES
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10B4 #2622
K. Miller: * 770
Itin. Milit.: * XI.E
Reßaına. xxxvı.Re(ss)aina (Symb. Aa2) ‖ Resaina
locvs  XI 3 
/4 m 
MES
 
SYR
Răs el Aïn, رأس العين 36.82,40.04
RC
II13 Resama
div. gr.
SP: Ῥέσινα
CUP R. Talbert: * 10B3 #2621
K. Miller: * 770
Itin. Milit.: * XI.D
Rıſapa. xxı.RisapaResapha
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة 35.62,38.75
RC
II15 Risapha
div. gr.
PT: Ῥήσαφα
CUP R. Talbert: * 10C1 #2592
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F

< Littera S >

serre. xııı.Serre
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2587
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * X.F
Shaizar, شيزر
  vid. Lari(ss)a
SYR
 
SYR
Suriye
  vid. Sure
SYR
 
SYR
Sure. xxıııı. | Ab ʜerapolı. cecılıana. Μīł. pa̅s. xxıııı. | xxv. [ ] vııı. [ ]Sure
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Suriye 35.89,38.77
RC
II15 Suri
div. gr.
PT: Σοῦρα
CUP R. Talbert: Svre 10C2 #2593
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F

< Littera T >

Tadmur, تدمر
  vid. Palmyra
SYR
 
SYR
Tayibe
  vid. Oruba
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar
  vid. Barbali(ss)o
SYR
 
SYR
Teumeuſe. xx.TeumeuseThelmenissus
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Tell Minnis 35.62,36.69
CUP R. Talbert: Tevmevse 9C5 #2434
K. Miller: * 822
Itin. Milit.: Teumeuso X.E
Tʜeʟeꝺa. xxvııı.Theleda
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #2441
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Thılтaurı. xıı.Thiltauri
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Thiltavri 10C1 #2445
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * X.E
Tıgubıs. Aтıgubbı. Aꝺ Fonтē scoborem. xvı. | xvı.Tigubis (Symb. Aa2) ‖ Tigubbis
locvs  XI 3 u 
MES
 
SYR
Es-Sihl?
CUP R. Talbert: Tigvbis 10C3 #2653
K. Miller: * 780,778
Itin. Milit.: * XI.D

< Littera U >

Uqayribat
  vid. Occaraba
SYR
 
SYR

< Littera W >

Wadi Barada
  vid. Abila
SYR
 
SYR

< Littera Z >

Zaytūnak
  vid. Cyrro
SYR
 
SYR
Vide ad hanc paginam: ! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  V  W  X   Y  Z
Ordo: | |
Pars: | | | |
litteræ: | |
×