X IL RL SYR TR

Tabula Peutingeriana - Provincia Syria

< Littera ! >

[ ] [ ? ]
locvs #64 X 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C2 #484
K. Miller: *
Itin. Milit.: *
[ ] [ ? ]
locvs #62 X 4 m 
SYR
 
CIL
 
TR
CUP R. Talbert: * 9B4 #2565
K. Miller: *
Itin. Milit.: *
[ ] [ ? ]
locvs #69 XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2594
K. Miller: *
Itin. Milit.: *
[ ] [ ? ]
locvs #70 XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #3506
K. Miller: *
Itin. Milit.: *

< Littera A >

Abıla. xvııı.AbilaAbila Lysaniou
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
SuqWadi Barada 33.62,36.10
IA
198,5: Abila
RC
II15 Tavila
div. gr.
PT: Ἄβιλα
CUP R. Talbert: * 9C3 #496
K. Miller: * 825
Itin. Milit.: * IX.F
Abu Daghmah
  vid. Apammari
SYR
 
SYR
Aꝺ amana. xxAd Amana
locvs  X 3 
/4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C3 #521
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: Adamana X.D
Aꝺammonтem. xxvııı.Ad Ammontem
locvs  X 2 
/3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Adammontem 9C2 #490
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: Adammontem IX.F
Aꝺarın. xv. | xıı.AdarinAtera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Qutaife 33.73,36.60
RC
II15 Adatis
div. gr.
PT: Ἄδαδα?
CUP R. Talbert: * 9C3 #518
K. Miller: * 826,817
Itin. Milit.: * X.D
Aꝺ f̅l.capaꝺocem. [ ]Ad Fl(umen) Capadocem
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Adfl. Capadocem 10B3 #2616
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * XI.D
Aꝺ meꝺera. x.Ad Medera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Admedera 9C3 #517
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * X.D
Aꝺoronтem. xıı.Ad Orontem
locvs  X 4 u 
SYR
 
TR
~ Samandağ
CUP R. Talbert: Adorontem 9C4 #531
K. Miller: * 761
Itin. Milit.: * X.D
Aꝺ po̅n. sınge. ııı.Ad Po(ntem) SingeAd Pontem Singae?
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
RC
II15 Since
div. gr.
PT: Σίγγα, Σίγγας
CUP R. Talbert: Adpon̄ singe 10B3 #2615
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: Ad Pont.Singe XI.D
Aꝺ ſerтa. xıı.Ad SertaAriseria
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
Kaşyolu 36.87,37.57
CUP R. Talbert: * 10C1 #2578
K. Miller: * 768
Itin. Milit.: * X.F
Aꝺ Zocıandem. xıı.Ad ZociandemNisibyn
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Nizip 37.01,37.79
CUP R. Talbert: * 10C2 #2579
K. Miller: * 768
Itin. Milit.: * X.F
Aenos. xxıııı.AenosPhaena ?
locvs  X 2 u 
SYR
 
SYR
? Buraq 33.18,36.48
CUP R. Talbert: * 9C2 #483
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * IX.F
Akkô, עכו
  vid. Ptolomaide
SYR
 
IL
Alexandrıa. caтıſ|ſon. xxvııı.Alexandria Catisson (Symb. Aa2)
locvs  X 4 m 
SYR
 
TR
İskenderun 36.58,36.16
CUP R. Talbert: * 9B4 #2333
K. Miller: * 753,76
Itin. Milit.: * X.D
Al Lathqiyah, اللاذقية‎
  vid. Laudici(ae)
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين
  vid. Nezala
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة
  vid. Risapa
SYR
 
SYR
Al-Sour, الصور‎
  vid. Tyro
SYR
 
RL
Anꝺaraꝺo. xxıııı | [ ]AndaradoAntaradus
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
34.88,35.88
CUP R. Talbert: * 9C3 #501
K. Miller: * 804,823
Itin. Milit.: * X.D
an-Nabk, النبك
  vid. Casama
SYR
 
SYR
Antakya
  vid. ANTIOCHIA
SYR
 
TR
Aӈтı ocʜıa. xxıı. | xxxııı.ANTIOCHIA (Symb. F1)
locvs  X 4 
/5 m 
SYR
 
TR
Antakya 36.20,36.16
CUP R. Talbert: * 9B4 #2374
K. Miller: * 764,775,754
Itin. Milit.: * X.E
Apamıa. xxııx. | xⅼvııı.Apamia (Symb. Aa2) ‖ Apameia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Kafat el-Mudîk 35.42,36.40
CUP R. Talbert: * 9C5 #511
K. Miller: * 822,826
Itin. Milit.: * X.E
Apammarı. vııı.Apammari (Symb. Ab2) ‖ Apammaris
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
~ Abu Daghmah 36.44,38.22
CUP R. Talbert: * 10C2 #2586
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F
[ ] xx.[Aquae ...] (Symb. C31)
locvs #65 XI 2 m 
SYR
 
TR
Nizip
CUP R. Talbert: --- 10B2 #2573
K. Miller: * 763
Itin. Milit.: *
Arak
  vid. Harac
SYR
 
SYR
Areтuſa. F̅l. xxAretusa Fl(umen)Arethusa fl.
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Aretvsa Fl. 9C4 #514
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: Fl. Aretusa X.D
Arulıs. xxıııı.ArulisArudis
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
IA
RC
II15 Araris
div. gr.
PT: Ἀρουδίς
CUP R. Talbert: Arvlis 10B3 #2614
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * XI.D
aттas. AttasAthis ?
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2596
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F

< Littera B >

Bacaтaıalı. xxvıı.BacataialiBacata├»lli
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
IA
582,3: Baccaias
RC
II15 Baccatamus
div. gr.
PT: Βακταϊαλλή | Βακατάϊλλοι
CUP R. Talbert: * 9C4 #533
K. Miller: * 803
Itin. Milit.: * X.D
Bağras ~ Ötençay
  vid. Pagaris
SYR
 
TR
Ba'labakk, بعلبك‎
  vid. Eliopoli
SYR
 
RL
Balbyblos. [ ]BalbyblosPalaibyblos
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
RC
V7 Palebiblios
div. lat.
IB 583,7: Alcobile
CUP R. Talbert: * 9C2 #493
K. Miller: * 806
Itin. Milit.: * IX.F
Balneıs. vııı.BalneisBalanaia
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
~ Baniyas 35.15,35.92
IA
148,2: Balanea
RC
II15
div. gr.
PT: Βαλανέαι; SP: Βαλανέαι
CUP R. Talbert: * 9C3 #502
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D
Bannıſ. xv.Bannis
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C1 #2444
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Barbalıßo. xıı.Barbali(ss)oBarbalissus
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar 35.98,38.11
CUP R. Talbert: * 10C2 #2595
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F
Baтʜna. xvııı.Bathna (Symb. Aa2) ‖ Bathnae
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
~ Al Bab 36.39,37.55
CUP R. Talbert: * 10C1 #2438
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * X.F
Batroun
  vid. Botrus
SYR
 
RL
Beirut, بيروت‎
  vid. Berizto
SYR
 
RL
Belen
  vid. [Pictanus]
SYR
 
TR
Belkıs ~ Birecik
  vid. Zeugma
SYR
 
TR
Be rıђтo. vıı. | ⅼvıııBerizto (Symb. Aa2) ‖ Berytus
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Beirut, بيروت‎ 33.89,35.50
CUP R. Talbert: * 9C2 #492
K. Miller: * 806,826
Itin. Milit.: Beritho IX.F
Berſera. xvııı.Bersera
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C1 #2436
K. Miller: * 822
Itin. Milit.: Dersera X.E
Beʀẏa.| xxvıı.Berya (Symb. Aa1) ‖ Beroia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Haleb 36.19,37.16
CUP R. Talbert: * 9B5 #2380
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Beтāmalı. xıııı.Bet(am)mali
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2588
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: Betamali X.F
Bıblo. xıı.Biblo (Symb. Ab2) ‖ Byblos
locvs  X 2 
/3 u 
SYR
 
RL
Jubayl, جبيل‎ 34.11,35.64
CUP R. Talbert: * 9C2 #497
K. Miller: * 805
Itin. Milit.: * IX.F
Boтrus. xx.BotrusBotrys
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Batroun 34.25,35.66
RC
II16 Bostrinos | V7 Botris
div. lat.
IB 583,6: Brutto(s)
div. gr.
PT: Βότρυς
CUP R. Talbert: Botrvs 9C3 #498
K. Miller: * 805
Itin. Milit.: * IX.F
Buraq
  vid. Aenos
SYR
 
SYR

< Littera C >

Calcıꝺa. xxıx.CalcidaChalcis
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين 35.98,37.00
IA
194,1: Calcida
RC
II15 Chacida
div. lat.
PL: Chalcis
CUP R. Talbert: * 9B5 #2379
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Canı. xx.CaniCahi
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #2435
K. Miller: Cahi 822
Itin. Milit.: Cahi X.E
Carabulus ~ Karkamış
  vid. [Europos]
SYR
 
TR
Carıon. x.Carion
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #504
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D
Caſama. xx.Casama
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
an-Nabk, النبك 34.02,36.73
CUP R. Talbert: * 9C4 #522
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.D
Cecılıana. xvı.CecilianaCaeciliana
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Qal‘t Najm, قلعة نجم‎ 36.65,38.07
RC
II15 Celciliana
div. gr.
PT: Καικιλία
CUP R. Talbert: * 10C2 #2583
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * XI.D
Cehere. xvııı.CehereGoaria?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Qara, قــارة 34.15,36.74
CUP R. Talbert: * 9C4 #523
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.D
Cenтū puтea. [ ]Cent(um) PuteaCentumcellis
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
34.67,37.81
CUP R. Talbert: Centv̄ pvtea 9C5 #2443
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Ceſum. vıı.Cesum ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Cesvm 10B1 #2569
K. Miller: * 765
Itin. Milit.: Cesum X.F
Cʜannunıa. xxvııı.ChannuniaChaonia ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Channvnia 10B1 #2571
K. Miller: * 764
Itin. Milit.: * X.F
cʜarmoꝺara. xıı.CharmodaraCholmadara
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10B3 #2555
K. Miller: * 684
Itin. Milit.: * XI.D
CΗolle. xx.Cholle
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
RC
II15 Cholle
div. gr.
PT: Χολλή
CUP R. Talbert: * 10C1 #2591
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F
Cуrro. xx.CyrroCyrrhus
locvs  XI 1 m 
SYR
 
SYR
~ Zaytūnak 36.74,36.95
CUP R. Talbert: * 10B1 #2570
K. Miller: * 764
Itin. Milit.: * X.E

< Littera D >

Damaſpo. xxvı.Damaspo (Symb. Ab2) ‖ Damascus
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Dimashq, دمشق‎ 33.51,36.30
CUP R. Talbert: * 9C3 #485
K. Miller: * 817
Itin. Milit.: * IX.F | X.D
Danoua. xx.DanovaDanaba
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #524
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.E
Deleꝺa. x.Deleda
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C3 #520
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.D
Demeтrı. xıııı.DemetriDemetrias
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C4 #507
K. Miller: Demetrie 823
Itin. Milit.: * X.D
Dimashq, دمشق‎
  vid. Damaspo
SYR
 
SYR
Djindaris
  vid. Gendar(um)
SYR
 
SYR
Dolıca. xxvııı.DolicaDoliche
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
Dülük 37.15,37.35
CUP R. Talbert: * 10B1 #2572
K. Miller: * 764
Itin. Milit.: * X.F
Dülük
  vid. Dolica
SYR
 
TR

< Littera E >

Еlıopolı. xx. | xx xıı.Eliopoli (Symb. Ab2) ‖ Heliopolis
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Ba'labakk, بعلبك‎ 34.00,36.20
CUP R. Talbert: * 9C3 #494
K. Miller: * 825
Itin. Milit.: * IX.F
Еmma. xx.EmmaImma, Immae
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Yenişehir 36.24,36.57
RC
II15 Empsa
div. gr.
PT: Ἴμμα
CUP R. Talbert: * 9B5 #2378
K. Miller: * 775
Itin. Milit.: * X.E
Еpıfanıa. xıııı.Epifania
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Hama, حماة 35.13,36.74
CUP R. Talbert: * 9C4 #515
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D bis
Еracıђa. xvııı. | xvı.EracizaEragiza
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell el Hadj 36.20,38.07
CUP R. Talbert: * 10C2 #2585
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: Eraciha X.F
[ ] xxıııı.[Europos] (Symb. Ac5)
locvs #68 XI 2 u 
SYR
 
TR
Carabulus ~ Karkamış 36.82,38.01
CUP R. Talbert: --- 10C2 #2584
K. Miller: [Europus] 758
Itin. Milit.: *

< Littera F >

̅Fl. eleuтer. xxıı.Fl(umen) EleuterEleutheros
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
CUP R. Talbert: Fl. elevter 9C3 #508
K. Miller: * 823-24
Itin. Milit.: * X.D

< Littera G >

Ɠabala. xı.Gabala
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Jablah, جبلة 35.36,35.92
CUP R. Talbert: * 9C4 #529
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D
Ɠenꝺarv̅.| xxxvı. | [ ]Gendar(um)Gindarus
locvs  X 5 m 
SYR
 
SYR
Djindaris 36.38,36.68
CUP R. Talbert: Gendarv̄ 9B5 #2377
K. Miller: * 764,767
Itin. Milit.: * X.E
Ɠephẏra. xxıı.Gephyra
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
RC
II15 Ponte
div. gr.
PT: Γέφυρα
CUP R. Talbert: * 9B5 #2376
K. Miller: * 764
Itin. Milit.: * X.E

< Littera H >

Haleb
  vid. Berya
SYR
 
SYR
Hama, حماة
  vid. Epifania
SYR
 
SYR
Harac. xxıı.HaracHarae?
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Arak 34.63,38.58
CUP R. Talbert: Harae 10C1 #2589
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: Harae X.E
Ηeba. xxx.Heba
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10B3 #2554
K. Miller: * 684
Itin. Milit.: * XI.D
Helꝺo. xxvııı.Heldo
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
CUP R. Talbert: * 9C3 #495
K. Miller: * 825
Itin. Milit.: * X.D
Helıaramıa. xxxıı.Heliaramia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
34.37,37.60
CUP R. Talbert: * 9C5 #526
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: * X.E
Heracome. [ ]Heracome (Symb. Aa2)
locvs  XI 2 m 
SYR
 
TR
Kızılkaya 37.49,38.02
CUP R. Talbert: * 10B2 #2566
K. Miller: * 765
Itin. Milit.: * X.F
Hıerapolı. Ab ʜıerapolı. Zeuma. Μīł. pa̅s. xxıııı. | Ab ʜerapolı.Hierapoli (Symb. Aa2) ‖ Hierapolis Bambyke
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Manbij, منبج 36.52,37.95
CUP R. Talbert: * 10C1 #2439
K. Miller: * 758,776,822
Itin. Milit.: * IX.E
Homs
  vid. Nemesa
SYR
 
SYR

< Littera I >

ıammura. [ ]IammuraMariam(n)e ?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: iammvra 9C4 #506
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D
Incomacenıs. Acomacenıs. ın Heracome. ᴍıł. xıııı.In ComacenisIn Commagenis
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Incomacenis 10B1 #2330
K. Miller: * 766
Itin. Milit.: *
İskenderun
SYR
 
TR

< Littera J >

Jablah, جبلة
  vid. Gabala
SYR
 
SYR
Jubayl, جبيل‎
  vid. Biblo
SYR
 
RL

< Littera K >

Kafat el-Mudîk
  vid. Apamia
SYR
 
SYR
Kilis
  vid. Thurae
SYR
 
TR

< Littera L >

Larıßa. xvı.Lari(ss)a
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Shaizar, شيزر 35.26,36.56
CUP R. Talbert: * 9C5 #516
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.E
Lathqiyah
  vid. Laudici(ae)
SYR
 
SYR
Lauꝺıcıa. ſcabıoſa. xx.Laudicia ScabiosaLaodicea Scabiosa
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Tell Nebi 34.55,36.51
CUP R. Talbert: Lavdicia Scabiosa 9C4 #512
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D
Laudıcıæ. xv. | [ ]Laudici(ae) (Symb. Aa2) ‖ Laodicea, Laudiciae
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Al Lathqiyah, اللاذقية‎ 35.51,35.78
CUP R. Talbert: Lavdici(a)e 9C4 #530
K. Miller: Laudicie 761,803
Itin. Milit.: Laudicie X.D

< Littera M >

Manbij, منبج
  vid. Hierapoli
SYR
 
SYR
Μeleagrum. vı.Meleagrum
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
RC
II15 Mileagrum
div. gr.
SR: Μελεάγρου χάραξ
CUP R. Talbert: Meleagrvm 9B5 #2373
K. Miller: * 765
Itin. Milit.: * X.E
Μeтrıꝺaтıs. | regnum. vıı.Metridatis regnumMithridatis R.
locvs  X 5 m 
- XI 1 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Metridatis regnvm 9B5 #2567
K. Miller: * 765
Itin. Milit.: * X.E

< Littera N >

Nahr al-Bared, نهر البارد‎
  vid. Ortosias
SYR
 
RL
Ӈemeſa. xvı.Nemesa (Symb. Aa2) ‖ (H>N!), Emesa, Hemesa
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Homs 34.72,36.71
CUP R. Talbert: * 9C4 #513
K. Miller: * 824
Itin. Milit.: * X.D
Ӈeђala. xⅼıııı.NezalaNazala
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين 34.22,37.24
CUP R. Talbert: * 9C5 #525
K. Miller: * 816
Itin. Milit.: Nehala X.E
Nizip
  vid. [Aquae ...]
SYR
 
TR

< Littera O >

occaraba. xxvıı.OccarabaAhoraba
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Uqayribat 35.04,37.46
CUP R. Talbert: * 9C5 #2442
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Ocurura. xv.OcururaOcuara ?
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Ocvrvra 9C3 #519
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.D
Oronтem. f̅l. xıı.Orontem Fl(umen)
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #510
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: Fl. Orontem X.E
orтoſıas. xxx. | x. [ ] xıı.OrtosiasOrthosia
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
? Nahr al-Bared, نهر البارد‎ 34.51,35.95
RC
II15 Ortozea | V7 Ortosiada
div. gr.
PT: Ὀρϑωσία; SR: Ὀρϑωσία
CUP R. Talbert: * 9C3 #500
K. Miller: * 804,823
Itin. Milit.: * X.D
Oruba. xxıı.OrubaOriza
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tayibe 35.07,38.91
RC
II15 Orissa
div. gr.
PT: Ὄριζα
CUP R. Talbert: Orvba 10C1 #2590
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F

< Littera P >

Pagarıs. x.PagarisPagrae
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Bağras ~ Ötençay 36.42,36.22
CUP R. Talbert: * 9B5 #2372
K. Miller: * 765,754
Itin. Milit.: * X.E
Pal |myra. xvıııı.Palmyra (Symb. Aa2)
locvs  X 5 u 
- XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tadmur, تدمر 34.55,38.26
CUP R. Talbert: * 9C5 #527
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.E
Palтo. vııı.PaltoPaltos
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
RC
II15 Palthon | V7 Baltum
div. gr.
PT: Πάλτος
CUP R. Talbert: * 9C3 #528
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * X.D
[ ] vı.[Pictanus] (Symb. C38)
locvs #63 X 4 m 
SYR
 
TR
Belen 36.49,36.19
div. lat.
IB 581,1: Pictanus
CUP R. Talbert: --- 9B4 #2371
K. Miller: [Pictanus] 754
Itin. Milit.: *
Pтolomaıꝺe. xxxıı.Ptolomaide (Symb. Aa1)
locvs  X 2 u 
SYR
 
IL
‘Akkô, עכו 32.92,35.06
CUP R. Talbert: * 9C2 #486
K. Miller: * 809
Itin. Milit.: Ptolemaide IX.F

< Littera Q >

Qal‘t Najm, قلعة نجم‎
  vid. Ceciliana
SYR
 
SYR
Qara, قــارة
  vid. Cehere
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين
  vid. Calcida
SYR
 
SYR

< Littera R >

Rafniye
  vid. Raphanis
SYR
 
SYR
Raphanıs. xxı.Raphanis (Symb. Aa2) ‖ Raphanea(e)
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Rafniye 34.95,36.42
RC
II15 Raphanus
div. gr.
PT: Ῥαφανέαι
CUP R. Talbert: * 9C4 #505
K. Miller: * 823
Itin. Milit.: * X.D
Regıa. xx.Regia
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10C1 #2577
K. Miller: * 768
Itin. Milit.: * X.F
Rıſapa. xxı.RisapaResapha
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة 35.62,38.75
RC
II15 Risapha
div. gr.
PT: Ῥήσαφα
CUP R. Talbert: * 10C1 #2592
K. Miller: * 815
Itin. Milit.: * X.F
Roſos. xvRososRhos(s)os
locvs  X 4 m 
RC
V8 Rosclo
div. gr.
PT: Ῥωσός; Athen, SP, SR: Ῥωσός
CUP R. Talbert: * 9B4 #2375
K. Miller: * 760
Itin. Milit.: * X.D

< Littera S >

Saida, صيدا‎
  vid. Sydone
SYR
 
RL
Samandağ
  vid. Ad Orontem
SYR
 
TR
Samandağ
  vid. Seleucia
SYR
 
TR
Saмosaтa. Samosata (Symb. Aa2)
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
Samsat 37.52,38.53
CUP R. Talbert: * 10B3 #2556
K. Miller: * 684
Itin. Milit.: * XI.D
Samsat
  vid. Samosata
SYR
 
TR
Seleucıa. [ ]Seleucia (Symb. Aa2) ‖ Seleuceia Pieria
locvs  X 4 u 
SYR
 
TR
Samandağ 36.12,35.92
RC
II16 Seleucothin
div. gr.
PT: Σελεύκεια τραχεῖα
CUP R. Talbert: Selevcia 9B4 #532
K. Miller: * 767,76
Itin. Milit.: * X.D bis
serre. xııı.Serre
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 10C2 #2587
K. Miller: * 758
Itin. Milit.: * X.F
Shaizar, شيزر
  vid. Lari(ss)a
SYR
 
SYR
Sımıттa. xıı.Simitta
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10B3 #2630
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: Simtita XI.D
Suriye
  vid. Sure
SYR
 
SYR
Sugga. xxı.SuggaSinga
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Üçgöz 37.64,37.97
CUP R. Talbert: Svgga 10C2 #2574
K. Miller: * 763
Itin. Milit.: Suga X.F
Sure. xxıııı. | Ab ʜerapolı. cecılıana. Μīł. pa̅s. xxıııı. | xxv. [ ] vııı. [ ]Sure
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Suriye 35.89,38.77
RC
II15 Suri
div. gr.
PT: Σοῦρα
CUP R. Talbert: Svre 10C2 #2593
K. Miller: * 759
Itin. Milit.: * X.F
Syꝺone. xxıxSydone (Symb. Aa2)
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Saida, صيدا‎ 33.56,35.37
CUP R. Talbert: * 9C2 #488
K. Miller: * 807
Itin. Milit.: * IX.F

< Littera T >

Tadmur, تدمر
  vid. Palmyra
SYR
 
SYR
Tarābulus, طرابلس‎
  vid. Tripoli
SYR
 
RL
Tarsa. xvıııı.Tarsa
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Kuyulu 37.50,38.22
CUP R. Talbert: * 10B2 #2575
K. Miller: * 763
Itin. Milit.: * XI.D
Tayibe
  vid. Oruba
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar
  vid. Barbali(ss)o
SYR
 
SYR
Teumeuſe. xx.TeumeuseThelmenissus
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Tell Minnis 35.62,36.69
CUP R. Talbert: Tevmevse 9C5 #2434
K. Miller: * 822
Itin. Milit.: Teumeuso X.E
Τhalama. [ ]Thalama
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10B3 #2633
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * XI.D
Thanna. vıı.Thanna
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: * 10B1 #2568
K. Miller: * 765
Itin. Milit.: * X.F
Tʜeʟeꝺa. xxvııı.Theleda
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: * 9C5 #2441
K. Miller: * 826
Itin. Milit.: * X.E
Thılтaurı. xıı.Thiltauri
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
CUP R. Talbert: Thiltavri 10C1 #2445
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * X.E
Tʜvʀae. xvıı.Thurae (Symb. Aa2)
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
? Kilis 36.71,37.11
CUP R. Talbert: Thvrae 10B1 #2576
K. Miller: * 768
Itin. Milit.: * X.E
Trıpolı. xıı.Tripoli
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Tarābulus, طرابلس‎ 34.43,35.84
CUP R. Talbert: * 9C3 #499
K. Miller: * 804
Itin. Milit.: * IX.D
Tẏʀo. xxıııı | xxxıı.Tyro (Symb. Aa1) ‖ Tyrus
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Al-Sour, الصور‎ 33.26,35.19
CUP R. Talbert: * 9C2 #487
K. Miller: * 808,826
Itin. Milit.: * IX.F

< Littera U >

Uqayribat
  vid. Occaraba
SYR
 
SYR

< Littera V >

vıcus xxx. | vııı.Vicus
locvs  XI 3 u 
SYR
 
TR
CUP R. Talbert: Vicvs 10B3 #2629
K. Miller: * 776
Itin. Milit.: * XI.D

< Littera W >

Wadi Barada
  vid. Abila
SYR
 
SYR

< Littera Y >

Yenişehir
  vid. Emma
SYR
 
TR

< Littera Z >

Zaytūnak
  vid. Cyrro
SYR
 
SYR
Zeugma. xxıııı. | xıı. | xıı.Zeugma (Symb. Aa2)
locvs  XI 3 u 
SYR
 
TR
Belkıs ~ Birecik 37.05,37.86
CUP R. Talbert: Zevgma 10C3 #2580
K. Miller: * 758,768,776
Itin. Milit.: * XI.D
Vide ad hanc paginam: ! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  X  Y Z
Ordo: | |
Pars: | | | |
litteræ: | |
×