VII VIII IX BG GR RO TR

Tabula Peutingeriana - Provincia Thracia  

< Littera A >

Aconтıſma. xvııı.Acontisma
locvs  VIII 3 m 
THR
 
GR
R. Talbert: * 7B3 #2043
K. Miller: * 524
F.C. Scheyb: * VIII.D
Aꝺ radıces. x.Ad Radices
locvs  VIII 2 o 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7A2 #2004
K. Miller: * 586
F.C. Scheyb: * VII.C
Aꝺ ſtaтuaſ. xvıııı.Ad (St)atuas
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
İnceğiz  
R. Talbert: Adstatvas 7A5 #1977
K. Miller: * 540
F.C. Scheyb: * VIII.B
Aenos. xx.Aenos (Symb. Aa15) ‖ Ainos
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Enez  
R. Talbert: * 7B5 #2021
K. Miller: * 525
F.C. Scheyb: * VIII.A
Ancıalıs. xvııı. | xvıı.Ancialis (Symb. Aa37) ‖ Anchiale
locvs  VIII 4 o 
THR
 
BG
Pomorije  
R. Talbert: * 7A4 #1967
K. Miller: * 513,588
F.C. Scheyb: * VIII.A
Appollonıa xıı.A(pp)ollonia
locvs  VIII 5 o 
THR
 
BG
Sozopol, Созополь  
R. Talbert: * 7A5 #1968
K. Miller: Apollonia 514
F.C. Scheyb: * VIII.B
Aprıs. xxxııı.Apris (Symb. Aa1) ‖ Aproi
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Inecik  
IA
332,4: Apris
RC
IV6
div. gr.
HC 634,2 Ἄπρος
R. Talbert: * 7B5 #1981
K. Miller: * 589,526
F.C. Scheyb: * VIII.B
Aprodıſıa. xxıııı|.AprodisiaAphrodisias
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Evreşe  
IA
333,7: Afrodisiade
RC
IV6
div. gr.
HC 634,1 Ἀφροδισία
R. Talbert: * 7B5 #1984
K. Miller: * 589
F.C. Scheyb: * VIII.B.E
Aԛvıs. calıdıs. xıı.Aquis Calidis (Symb. C30) ‖ Aquae Calidae
locvs  VIII 4 m 
THR
 
BG
Debelt  
R. Talbert: Aqvis calidis 7B4 #2008
K. Miller: * 590
F.C. Scheyb: * VIII.A
Aʀᴢvm. xvıııı.ArzumArso, Arzus
locvs  VIII 2 m 
THR
 
BG
Kalugerovo, Калугерово  
IA
136,7: Arso
div. lat.
IB 568,9: Arzo
R. Talbert: Arzvm 7B2 #2010
K. Miller: * 537
F.C. Scheyb: Arsum VII.C

< Littera B >

Banevo, Банево
THR
 
BG
Bergule. xıı.BerguleArcadiopolis
locvs  VIII 4 m 
THR
 
TR
Lüleburgaz  
IA
137,6: Bergule
RC
IV6 Bergule
div. gr.
PT: Βεργούλη; HC 632,3 Ἀρκαδιούπολις
R. Talbert: Bergvle 7B4 #2016
K. Miller: * 538
F.C. Scheyb: * VIII.A
Berone. Lıı.Berone
locvs  VIII 2 m 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7B2 #2006
K. Miller: * 590
F.C. Scheyb: * VII.C
Bıтenas. xııı.Bitenas
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
RC
IV6 Bithena
div. lat.
IB 601,9: Bedizo
R. Talbert: * 7B5 #1980
K. Miller: * 527
F.C. Scheyb: * VIII.B
Brenᴢıcı. xıı.Brenzici
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
Aratos  
R. Talbert: * 7B4 #2047
K. Miller: Brendici 525
F.C. Scheyb: * VIII.D
Buaтıco. xıı.BuaticoBurticum ?
locvs  VIII 5 o 
THR
 
TR
R. Talbert: Bvatico 7A5 #1970
K. Miller: * 514
F.C. Scheyb: * VIII.B
Burdenıs. xx.Burdenis
locvs  VIII 3 m 
THR
 
BG
Svilengrad  
IA
137,2: Burdipta
div. lat.
IB 569,1: Burdista
R. Talbert: Bvrdenis 7B3 #2012
K. Miller: * 538
F.C. Scheyb: * VII.C
Burтıђo. xvııı.Burtizo
locvs  VIII 4 m 
THR
 
TR
R. Talbert: Bvrtizo 7B4 #2015
K. Miller: * 538
F.C. Scheyb: Durtiho VIII.A

< Littera C >

Cabılıs. [ ]Cabilis
locvs  VIII 3 m 
THR
 
BG
Kabile, Кабиле  
R. Talbert: * 7B3 #2007
K. Miller: * 590
F.C. Scheyb: * VII.C
Callıpol[ı]. xv.Callipol[i]
locvs  IX 1 m 
THR
 
TR
Gelibolu  
IA
333,8: Callipoli
RC
IV6 Calipolis | V12 Callipolis
div. gr.
HC 633,2 Καλλίπολις
R. Talbert: Callipol[ - ? - ] 8B1 #1985
K. Miller: Callipol[i] 589
F.C. Scheyb: Callipol VIII.E
Caſtrıs rubrıs. xvı.Ca(st)ris RubrisCastra Rubra
locvs  VIII 2 m 
THR
 
BG
~ Kolarovo, Коларово ~ Харманли  
R. Talbert: Castris rvbris 7B2 #2011
K. Miller: * 537
F.C. Scheyb: * VII.C
Caђaleт. xvııı.Cazalet
locvs  VIII 4 m 
THR/MOI
 
BG
 
R. Talbert: * 7B4 #1991
K. Miller: * 588
F.C. Scheyb: Cahatet VIII.A
Cenop urıo. xxvıııı.CenopurioCaenophrurio
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
~ Sinekli  
R. Talbert: Cenopvrio 7B5 #1975
K. Miller: * 539,589
F.C. Scheyb: * VIII.B
Colla. xvıı.Colla
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
R. Talbert: * 7B5 #2022
K. Miller: * 525
F.C. Scheyb: * VIII.B
Conſınтo. xxııı.Consinto
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
R. Talbert: * 7B4 #2045
K. Miller: * 524
F.C. Scheyb: * VIII.D
Conſtan тıno polıs. Con(st)antinopolis (Symb. F2)
locvs  IX 1 m 
THR
 
TR
İstanbul  
IA
138,5: Bizantio [qui et Constantinopoli]
div. lat.
IB 570,8: Constantinopoli
div. gr.
HC 631,3 Κωνσταντινούπολις
R. Talbert: Constantinopolis 8B1 #2082
K. Miller: * 540,527,515
F.C. Scheyb: * VIII.B

< Littera D >

Didymoteicho
THR
 
GR
Dimitrievo, Димитриево
vid. Pizo
THR
 
BG
Drẏſıporo. xıı.DrysiporoDrousipara, Drusipara
locvs  VIII 4 m 
THR
 
TR
~ Karıştıran  
IA
137,7: Drizipara
RC
IV6 Drusipara
div. lat.
IB 569,8: Drizupara
R. Talbert: * 7B4 #2017
K. Miller: * 538
F.C. Scheyb: * VIII.A
Dẏmıſ. xx.Dymis
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
Feres, Φερες  
R. Talbert: * 7B4 #2049
K. Miller: * 525
F.C. Scheyb: * VIII.D

< Littera E >

Eceabat
vid. Se[st]os
THR
 
TR
Edirne
THR
 
TR
Еgırca. xıııı.Egirca
locvs  VIII 1 o 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7A1 #1999
K. Miller: * 534
F.C. Scheyb: * VII.B
Enez
vid. Aenos
THR
 
TR

< Littera F >

Feres, Φερες
vid. Dymis
THR
 
GR
Fons. c̅o. ӇeapolısFons (con) Neapolis (Symb. B26) ‖ 1 MP de Neapolis
locvs  VIII 3 m 
vid. Neapolis
THR
 
GR
R. Talbert: fons 7B3 #2041
K. Miller: * 523
F.C. Scheyb: Fons VII.F

< Littera G >

< >Ganos
THR
 
TR
Gaziköy  

< Littera H >

Hadrıanopolı. xvııı. | xxıııı.Hadrianopoli (Symb. Aa1) ‖ Hadrianopolis
locvs  VIII 3 m 
THR
 
TR
Edirne  
R. Talbert: * 7B3 #2013
K. Miller: * 538,591
F.C. Scheyb: * VIII.A
Havsa
vid. Ho(st)izo
THR
 
TR
Heraclea x|.Heraclea (Symb. Aa1) ‖ Neopolis
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Eriklice Köyü  
R. Talbert: * 7B5 #1982
K. Miller: * 590
F.C. Scheyb: * VIII.B
Hıereo. xııı.HiereoHeraeum
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
RC
IV6 Ereon
div. lat.
IB 601,7: Aerea
R. Talbert: * 7B5 #1978
K. Miller: * 527
F.C. Scheyb: * VIII.B
Hoſtıђo. xvııı.Ho(st)izoOstudizo, Nike?
locvs  VIII 3 m 
THR
 
TR
Havsa  
R. Talbert: Hostizo 7B3 #2014
K. Miller: * 538
F.C. Scheyb: Hostiho VIII.A
Hristo Danovo, Христо Даново
THR
 
BG

< Littera I >

Inecik
vid. Apris
THR
 
TR
İstanbul
THR
 
TR
İstanbul-Galata
vid. Sycas
THR
 
TR

< Littera K >

Kabile, Кабиле
vid. Cabilis
THR
 
BG
Kalugerovo, Калугерово
vid. Arzum
THR
 
BG
Karaburun
vid. Philias
THR
 
TR
Karıştıran
vid. Drysiporo
THR
 
TR
Kavála, Καβάλα
vid. Neapolis
THR
 
GR
Kesan
vid. Zorlanis
THR
 
TR

< Littera L >

Lüleburgaz
vid. Bergule
THR
 
TR

< Littera M >

Marmaraereğlisi
vid. Perintus
THR
 
TR
Μelanтıana. ııMelantiana
locvs  IX 1 m 
THR
 
TR
? Yarimburgaz  
R. Talbert: Mel[.]ntiana 8B1 #2081
K. Miller: Melentiana 540
F.C. Scheyb: Mel—tiana VIII.B Melontiana
Μeſembrıa. xıı.Mesembria
locvs  VIII 4 m 
THR
 
BG
Nesebar  
RC
IV6
R. Talbert: * 7A4 #1966
K. Miller: * 513
F.C. Scheyb: * VIII.A
Μıcolıтo. xxııı.MicolitoMilolitum ?
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
R. Talbert: * 7B4 #2048
K. Miller: * 525
F.C. Scheyb: * VIII.D
Μocaſura. xııı.Mocasura
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
R. Talbert: Mocasvra 7B5 #1979
K. Miller: * 527
F.C. Scheyb: * VIII.B
Μonтemno. vııı.Montemno
locvs  VIII 2 o 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7A2 #2003
K. Miller: * 586
F.C. Scheyb: * VII.C
Mürefte
vid. Heraclea
THR
 
TR

< Littera N >

Ӈeapolıs. xⅼıııı.Neapolis
locvs  VIII 3 m 
THR
 
GR
Kavála, Καβάλα  
R. Talbert: * 7B3 #2042
K. Miller: * 523
F.C. Scheyb: * VII.F | VIII.D acceperunt.

< Littera O >

Obzor, Обзор
THR
 
BG

< Littera P >

Peʀıӈтvs. [ ] | xxıı | xvı.Perintus (Symb. Aa1) ‖ Heraclea Perinthus
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Marmaraereğlisi  
IA
323,5: Perintho Erac.
RC
IV6 Heraclia Perinthos | V12 Eraclia Perithon
div. lat.
IB 570,2: Heraclea
div. gr.
HC 632,2 Ἡράκλεια
R. Talbert: Perintvs 7B5 #1976
K. Miller: * 527,539
F.C. Scheyb: * VIII.B
Phılıas. x[x]|.PhiliasPhileas
locvs  VIII 5 o 
THR
 
TR
Karaburun  
RC
IV6
div. gr.
AP: Φιλία
R. Talbert: * 7A5 #1972
K. Miller: * 515
F.C. Scheyb: * VIII.B
phınıpopolıs. xıı. | xxvıı.Phinipopolis (Symb. Aa1)
locvs  VIII 1 o 
THR
 
BG
Plovdiv  
R. Talbert: * 7A1 #2001
K. Miller: * 587,536
F.C. Scheyb: * VII.B
Pıђo. xıı.PizoPizus
locvs  VIII 2 m 
THR
 
BG
Dimitrievo, Димитриево  
R. Talbert: * 7B2 #2009
K. Miller: * 537
F.C. Scheyb: Piho VII.C
Pıoтınopolı. xxıııı.PlotinopoliPlotinopolis
locvs  VIII 3 
/4 m 
THR
 
GR
~ Didymoteicho  
R. Talbert: * 7B3 #2019
K. Miller: * 592
F.C. Scheyb: * VIII.A
Plovdiv
THR
 
BG
Podima
vid. Scyllam
THR
 
TR
Pomorije
vid. Ancialis
THR
 
BG
Porſulıs. xx.Porsulis
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
~ Sostis  
R. Talbert: Porsvlis 7B4 #2046
K. Miller: * 524
F.C. Scheyb: * VIII.D
Pudıђo. xⅼıı.Pudizo
locvs  VIII 5 m 
THR
 
BG
R. Talbert: Pvdizo 7A5 #1973
K. Miller: * 589
F.C. Scheyb: Pudiho VIII.A.B

< Littera R >

Ranılum. xxxvı. | xxv.Ranilum
locvs  VIII 2 m 
THR
 
BG
R. Talbert: Ranilvm 7B2 #2005
K. Miller: * 591,537
F.C. Scheyb: * VII.C
Regıo. xıı.RegioRhegion
locvs  IX 1 m 
THR
 
TR
Küçükçekmece  
RC
IV6
div. lat.
IB 570,7: Regio
R. Talbert: * 8B1 #2083
K. Miller: * 527
F.C. Scheyb: * VIII.B

< Littera S >

Saʀтo. xvııı.SartoSparata
locvs  VIII 1 o 
THR
 
RO
RC
IV7 Sparthon
div. lat.
IB 567,6: Sparata
R. Talbert: * 7A1 #1998
K. Miller: * 534
F.C. Scheyb: * VII.B
Scẏllam. xıı.ScyllamScylla
locvs  VIII 5 o 
THR
 
TR
~ Podima  
R. Talbert: * 7A5 #1971
K. Miller: * 515
F.C. Scheyb: * VIII.B
Serтıca.| xx.Sertica (Symb. Aa36)
locvs  VII 5 o 
THR
 
BG
Sofia  
IA
135,4: Serdica
RC
IV7 Serdica
div. lat.
IB 567,1: Serdica
R. Talbert: * 6A5 #1791
K. Miller: * 533
F.C. Scheyb: * VII.B
Se [ſt]os Se[st]os (Symb. B35)
locvs  IX 1 m 
THR
 
TR
~ Eceabat  
R. Talbert: Se[ - ? - ] 8B1 #1986
K. Miller: Sestos 589
F.C. Scheyb: Sestos. VIII.E
Sofia
vid. Sertica
THR
 
BG
Sozopol, Созополь
THR
 
BG
Subradıce. vı.Sub Radice
locvs  VIII 1 
/2 o 
THR
 
BG
Hristo Danovo, Христо Даново  
R. Talbert: Svbradice 7A1 #2002
K. Miller: * 587
F.C. Scheyb: * VII.B
Sycas. Sycas (Symb. B24) ‖ Sycae
locvs  IX 1 o 
THR
 
TR
İstanbul-Galata  
R. Talbert: * 8A1 #2080
K. Miller: * 515
F.C. Scheyb: * VIII.B
Sẏrallo. x.SyralloTirallo
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
 
IA
138,1: Izirallo
RC
IV6 Surallon
div. lat.
IB 669,10: Tunorullo?
R. Talbert: * 7B5 #2018
K. Miller: * 539
F.C. Scheyb: * VIII.B
Syraſcelle. xxı.SyrascelleSyrascellae
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
R. Talbert: * 7B5 #2025
K. Miller: * 526
F.C. Scheyb: * VIII.B

< Littera T >

Templo. Jouıs. xvıTemplo Iovis (Symb. B2)
locvs  VIII 4 o 
THR
 
BG
Obzor, Обзор  
R. Talbert: * 7A4 #1965
K. Miller: * 513
F.C. Scheyb: Templo Jovis VIII.A
Thera. x.Thera
locvs  VIII 5 o 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7A5 #1969
K. Miller: * 514
F.C. Scheyb: * VIII.B
Thımea. xıı.ThimeaThimaea
locvs  IX 1 o 
THR
 
TR
RC
IV6 Thimea | V12 Fimea
div. gr.
SR: Φινόπολις
R. Talbert: * 8A1 #2079
K. Miller: * 515
F.C. Scheyb: * VIII.B
Topıro. xııı.Topiro
locvs  VIII 3 m 
THR
 
GR
R. Talbert: * 7B3 #2044
K. Miller: * 524
F.C. Scheyb: * VIII.D
Trınlo. x.TrinloTrillum ?
locvs  VIII 3 m 
THR
 
GR
R. Talbert: * 7B3 #2058
K. Miller: * 584
F.C. Scheyb: Truilo VII.F

< Littera U >

Vт Surgas. xxx.Utsurgas
locvs  VII 5 m 
THR
 
TR
R. Talbert: Vt Svrgas 7B5 #1974
K. Miller: * 589
F.C. Scheyb: * VIII.B

< Littera Y >

Yarimburgaz
THR
 
TR

< Littera Z >

Zırınıſ. xx.Zirinis
locvs  VIII 4 m 
THR
 
GR
IA
322,6: Zervis
RC
IV6 Zurbis
div. gr.
SP: Ζειρηνία
R. Talbert: * 7B4 #2020
K. Miller: * 592
F.C. Scheyb: * VIII.A
Zorlanıſ. xvı.Zorlanis
locvs  VIII 5 m 
THR
 
TR
Kesan  
R. Talbert: * 7B5 #2023
K. Miller: * 526
F.C. Scheyb: * VIII.B
Zyrmıſ. xvıııı.Zyrmis
locvs  VIII 1 o 
THR
 
BG
R. Talbert: * 7A1 #2000
K. Miller: * 535
F.C. Scheyb: * VII.B
Vide ad hanc paginam:  !  A B C D E F G H I  J  K L M N O P  Q  R S T U  V   W   X  Y Z