Tabula Peutingeriana - Civitas Algerium (الجزائر)  

< Littera ! >

[ ] [ ? ]
locvs #11 II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C1 #5
K. Miller: * 914
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #9 II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C1 #83
K. Miller: * 945
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #10 II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C1 #91
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #12 II 2 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C2 #13
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #13 II 3 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C3 #157
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #16 III 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C1 #162
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #18 III 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C2 #103
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #17 III 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C3 #163
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #19 III 4 
/5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C4 #39
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #23 IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C1 #205
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #24 IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C1 #206
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #26 IV 4 u 
NVM
 
TN
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #63
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #27 IV 4 u 
NVM
 
AFR
 
TN
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #119
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *

< Littera A >

Ad Albulas Ad Albulas
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Aꝺ Aquaſ caſarıs. vıı.Ad Aquas Casaris (Symb. C2) ‖ Ad Aquas Caesaris, Aquae , Aquae Caesaris, Ad Aquas Caesaris
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
Youks ~ Tebessa  
R. Talbert: Ad Aqvas casaris 3C4 #179
K. Miller: * 923
F.C. Scheyb: * III.F
Aꝺ aquaſ Heʀculıs. vı.Ad aquas Herculis (Symb. C2)
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
Hammam Sidi el Hadj  
R. Talbert: Ad aqvas Hercvlis 3C1 #204
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * III.B > III.D.?
Aꝺ arualla. xvı.Ad Arvalla
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #3533
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: * IV.D
Aꝺ Baſılıcā. xv. | xxxııı.Ad Basilic(am)
locvs  II 5 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Ad Basilica 1C5 #96
K. Miller: Ad Basilicam 944
F.C. Scheyb: * I.F
Aꝺ Baſılıcam. Dıadumene. xv.Ad Basilicam Diadumene
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
~ Batna  
R. Talbert: Ad Basilicam Diadvmene 2C3 #200
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * II.E
Aꝺ caђalıs. vı.Ad Cazalis
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Adcahalis 3C2 #175
K. Miller: * 923
F.C. Scheyb: Ad Cahalis III.E
Aꝺ calceum. Heʀculıs. vııııAd Calceum Herculis
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
El Kantara  
R. Talbert: Ad calcevm Hercvlis 2C5 #203
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * III.D
Aꝺ capſu ıulıanı. xvıAd Capsu IulianiAd Capsum Iuliani
locvs  II 2 
/3 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Ad capsv ivliani 1C2 #156
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: Ad Capsu Juliani I.E
Aꝺ cenтenarıū. vı.Ad Centenari(um)
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Adcentenarīō 3C1 #3522
K. Miller: Ad centenarium 940
F.C. Scheyb: * III.D
Aꝺ cenтenarıum. xv. | xAd Centenarium
locvs  II 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Adcentenarivm 1C5 #160
K. Miller: * 924,919
F.C. Scheyb: * I.F
[ ] xv.[Ad Dianam] (Symb. B14)
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
Zana  
R. Talbert: [ - ? - ] 3c4 #48
K. Miller: [Diana] 911
F.C. Scheyb: *
Aꝺ Dıaӈaм. xıı. [ ] x [ ] ııı.Ad Dianam (Symb. B17)
locvs  III 1 u 
NVM
 
DZ
Aïn Zana  
R. Talbert: * 2C1 #161
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: * II.D
Ad Dracones Ad Dracones
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Aꝺ duo Flumına. vıııı.Ad Duo Flumina
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
~ El Kantara  
R. Talbert: Ad dvo flvmina 2C5 #202
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * II.F
Aꝺ Fıcum. xv.Ad Ficum
locvs  II 4 
/5 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Ad Ficvm 1C5 #95
K. Miller: * 944
F.C. Scheyb: * I.F
Aꝺ germanı. x.Ad GermaniAd Germani... ?, Germanic
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C2 #176
K. Miller: * 923
F.C. Scheyb: * III.E
Aꝺ lalı. xıı.Ad LaliAd Lali...?
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Adlali 2C4 #165
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: * II.F
Aꝺ lapıꝺem. Baıvm. [ ]Ad Lapidem Baium
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad lapidem Baivm 3C2 #3525
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * III.E
Aꝺ Μaıoʀes. xl.ıı. | xlvııı.Ad MaioresNegrenenses Maiores
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
Henchir Bessariani  
R. Talbert: * 3C4 #213
K. Miller: * 931,917
F.C. Scheyb: Ad Majores IV.D
Aꝺ Μeꝺıas. xxvııı.Ad Medias
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
Taddart  
R. Talbert: * 3C4 #212
K. Miller: * 917
F.C. Scheyb: * III.F
Aꝺ mercurıū. xıııı.Ad Mercuri(um) (Symb. B30) ‖ Ad Mercurium
locvs  IV 5 u 
NVM
 
DZ
Ksar Gurai  
R. Talbert: Admercvriv̄ 3C5 #181
K. Miller: * 931
F.C. Scheyb: * III.F
Aꝺ Μeʀcuʀıum. xvı.Ad Mercurium
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad Mercvrivm 3C3 #178
K. Miller: * 923
F.C. Scheyb: * IV.D
Aꝺ molas. vıAd Molas
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C3 #114
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.F
Aꝺoculum. Μarınum. xL. | xvııı.Ad Oculum Marinum
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Adocvlvm Marinvm 1C2 #154
K. Miller: Ad oculum Marinum 920
F.C. Scheyb: * I.D
Aꝺ olıuam. .xxx.Ad Olivam
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Adolivam 1C3 #88
K. Miller: Ad olivam 941
F.C. Scheyb: * I.E
Aꝺ Palmam. xıı.Ad Palmam
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C4 #42
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * II.F
Aꝺ palmam. [ ]Ad Palmam
locvs  IV 5 u 
AFR
 
DZ
R. Talbert: * 3C5 #216
K. Miller: * 917
F.C. Scheyb: * IV.D
Aꝺ pıſcınam. xxxııı.Ad PiscinamVescera
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
Biskra  
R. Talbert: * 3C2 #208
K. Miller: * 917
F.C. Scheyb: * III.E
Aꝺ pıſınas. vı.Ad PisinasAd Piscinas
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C3 #3529
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: * III.E
Aꝺ plumbaʀıa [ ]Ad Plumbaria
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad plvmbaria 2C5 #40
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * III.D
Aꝺ poʀт̅v. [ ]Ad Port(um)
locvs portvs  II 4 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Ad portv̄ 1C4 #3509
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * I.F
Ad Rubas Ad Rubas (Symb. mil)
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Aꝺ ʀubras. vı.Ad Rubras
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad Rvbras 3C1 #3523
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.E
Aꝺſaua. Μunıcıpıum. xxv.Ad Sava Municipium
locvs  II 2 
/3 u 
MAC
 
DZ
Bouga..  
R. Talbert: Adsava Mvnicipivm 1C2 #87
K. Miller: Ad saua Municipium 944
F.C. Scheyb: * I.E
Ad ſtabulū olearıum. v.Ad (St)abul(um) Olearium
locvs  II 4 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Ad stabvlv̄ olearivm 1C4 #3511
K. Miller: Ad stabulum 941
F.C. Scheyb: * I.F
Aꝺ Sturnos. Ad Sturnos
locvs  II 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad Stvrnos 1C5 #3513
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * II.D
Aꝺ uıllam. Seʟæ. xxv.Ad Villam Sel(ae)
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Ad villam Sele 2C3 #41
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: Ad Villam Sele II.F
Aꝺ uıllam. Seruılıanam. xxx.Ad Villam Servilianam
locvs  IV 1 
/2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Advillam Servilianam 3C1 #45
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * III.E
Aïn Defla
MVC
 
DZ
Aïne Guettar
vid. Thacora
NVM
 
DZ
Aïn Touta
vid. Symmachi
NVM
 
DZ
Aïn Zana
vid. Ad Dianam
NVM
 
DZ
Annaba
NVM
 
DZ
Announa
vid. Thibili
NVM
 
DZ
Aquıs Calıdıs Aquis Calidis (Symb. mil) ‖ Aquae Caildae
MVC
 
DZ
Hammam Righa
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Aquarтılle. vıııı.AquartilleAquartillae
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Aqvartille 2C4 #106
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.F
Aquıſ. Thıbılıтanıs. xvAquis Thibilitanis (Symb. C5) ‖ Aquae Thibilitanae
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
Hammam Meskoutine  
R. Talbert: Aqvis Thibilitanis 3C1 #44
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * III.D
Aras ArasAd Aras
MVC
 
DZ
Tarmount
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Armonıacum. Fl. xv.Armoniacum Fl{umen}
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Armoniacvm Fl. 3C3 #47
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: Armoniacum III.F
Auђu Auzu (Symb. mil) ‖ Auzia
MVC
 
DZ
Sour El-Ghozlane, سور الغزلان
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.

< Littera B >

Baccaʀvs. x.Baccarus
locvs  II 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Baccarvs 1C5 #3512
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * I.F
Baꝺıas. xxv.Badias
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C3 #211
K. Miller: * 917
F.C. Scheyb: * III.F
Balasadaıs Balasadais
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Bambınıde Bambinide
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Batna
NVM
 
DZ
Béjaïa, بجاية
MAC
 
DZ
Beʀzeo. ıııı|Berzeo
locvs  II 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 1C5 #100
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.D
Biskra
NVM
 
DZ
Bunubı Bunubi
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Buduxı. v.Buduxi
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Bvdvxi 2C4 #3518
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * II.F

< Littera C >

Cadum Cadum
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Calama Calama
MVC
 
DZ
Nédroma
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Capʀaʀıa. xıı.Capraria
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C3 #110
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.E
Capuт Buꝺellı. vıı.Caput Budelli
locvs  II 4 u 
MAC/NVM
 
DZ
R. Talbert: Capvt Bvdelli 1C4 #98
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * I.F
Carтenna Cartenna (Symb. mil)
MVC
 
DZ
Ténès
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Casтellum Castellum
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Caſtellum. Fabaтıanum. xxv.Ca(st)ellum Fabatianum
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Castellvm Fabatianvm 3C1 #108
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: *
Caſtʀa. xx.Ca(st)ra
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Castra 1C1 #80
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: * I.D
Cerchell
MVC
 
DZ
Cesarea Col. Cesarea Col. (Symb. mil) ‖ Caesarea Mauretaniae
MVC
 
DZ
Cerchell
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Chetaibi
vid. Tacatua
NVM
 
DZ
Choba. Μunıcıpıum. xxxvı|ıı.Choba municipiumChoba
locvs  II 5 u 
MAC
 
DZ
Ziama  
R. Talbert: Choba Mvnicipivm 1C5 #24
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: * II.D
Chott el Hodna
MAC
 
DZ
Cʜvʟʟv. .L.Chullu
locvs  III 2 u 
NVM
 
DZ
Collo  
R. Talbert: Chvllv 2C2 #29
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: * II.E
Cırтa colonıa. Lıııı.Cirta colonia (Symb. Aa1) ‖ Cirta, Constantina
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
Constantine, Qusantina, قسنطينة‎  
R. Talbert: * 2C5 #43
K. Miller: * 943,936
F.C. Scheyb: * III.D
Cıßı munıcıpıo. xıı.Ci(ss)i municipio
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Cissimvnicipio 1C1 #3
K. Miller: * 914
F.C. Scheyb: * I.D
Collo
vid. Chullu
NVM
 
DZ
Constantine, Qusantina, قسنطينة‎
NVM
 
DZ
Culchul Colonıa. xı. | .Lx. | vıı.Culchul colonia (Symb. Ac1) ‖ Cuichul, Cuicul, Cuicul
locvs  II 4 u 
MAC
 
DZ
Djémila  
R. Talbert: Cvlchvl Colonia 1C4 #90
K. Miller: * 944,937
F.C. Scheyb: Culchul.Colonia I.F
Culucıтanı. vıı.CulucitaniCullucitani, Culucitanis, Culucitanis?
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
Sidi bou Mérouane  
R. Talbert: Cvlvcitani 2C4 #32
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: * II.F

< Littera D >

Dellys | Tigzirt
MAC
 
DZ
Djémila
MAC
 
DZ
Djidjelli
MAC
 
DZ
Dolfussville
vid. Sufasar
MVC
 
DZ

< Littera E >

Ech Cheliff
vid. Tingi
MVC
 
DZ
El Hammadia
vid. Equezeto
MAC
 
DZ
El Kala
vid. Tuniza
NVM
 
DZ
El Kantara
NVM
 
DZ
el Outaya
NVM
 
DZ
Еqueђeтo. .x.EquezetoEquizetum, Aequezeto
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
El Hammadia  
R. Talbert: Eqvezeto 1C1 #82
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: Equeheto I.D

< Littera F >

Fedj es-Siouda
vid. Vatari
NVM
 
DZ
Flauıa maʀcı. .xx.Flavia MarciFalavi Marci ?
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #3536
K. Miller: * 933
F.C. Scheyb: * III.F
Flꝰ. cʜvlcvl. Fl(uvius) Chulcul
flvmen #??? V 1 u 
DZ
 
TN
R. Talbert: Fl. Chvlcvl 4C1 #3551
K. Miller: * 950
F.C. Scheyb: Fl. Chulcul IV.E
Fons Cameʀaтa. ıııı.Fons Camerata
locvs  III 1 u 
NVM
 
DZ
Hammam des Beni Guecha  
R. Talbert: * 2C1 #101
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.D
Fonтe Poтamıano. ııı.Fonte Potamiano
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C2 #3526
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.E

< Littera G >

Galaxıa [ ] Galaxia
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C1 #81
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: * I.D
Gaſavpala. vı.GasaupalaGadiaufala
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
Ksar Sbahi  
IA
42,1: Gazaufula
RC
III6 Gausaparas
div. gr.
PT: Γαύσαφνα; PC: Γαζόφυλα
R. Talbert: Gasavpala 3C2 #3524
K. Miller: * 941,94
F.C. Scheyb: * III.E
Gegeтu. [ ]Gegetu
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Gegetv 3C4 #117
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.F
Gemellas. xxıııı.Gemellas
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C2 #209
K. Miller: * 917
F.C. Scheyb: * III.E

< Littera H >

Hammam Meskoutine
NVM
 
DZ
Hammam Righa
MVC
 
DZ
Hammam Sidi el Hadj
NVM
 
DZ
Helepanтarıa Helepantaria
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Hyppone. Regıo. v. | .L. | xxv.Hy(pp)one Regio (Symb. Aa23) ‖ Hippo Regius
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
Annaba  
R. Talbert: * 3C2 #37
K. Miller: * 911,943
F.C. Scheyb: * III.E

< Littera I >

Icosıum Col. Icosium Col.
MVC
 
DZ
Madīnat al-Dschazā'ir, مدينة الجزائر‎
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Jgılgılı. Coł. xxıııı.Igilgili co(lonia) (Symb. Ac1) ‖ Igilgili
locvs  III 1 u 
MAC
 
DZ
Djidjelli  
R. Talbert: Igilgili Col. 2C1 #26
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: Lgilgili Colonia II.D
Jomınıo. Μunıcıpıo. .xlıı.Iominio municipioIomnium
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
Tigzirt  
IA
17,1: Iomnio municipio
RC
III8 Iomnion | V4 Lomnio
div. gr.
PT: Ἰόμνιον
R. Talbert: Iominio Mvnicipio 1C2 #9
K. Miller: * 913
F.C. Scheyb: Lommio Municipio I.E

< Littera K >

Kherbet Zembia
MAC
 
DZ
Ksar Gurai
NVM
 
DZ
Ksar Sbahi
vid. Gasaupala
NVM
 
DZ

< Littera L >

Lamarasıum Lamarasium
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Lamaſb|ua. Lamasbua
locvs  II 5 u 
- III 1 u 
NVM
 
DZ
Merouana  
R. Talbert: Lamasbva 1C5 #167
K. Miller: * 919
F.C. Scheyb: * II.D
Lambafuꝺı. v.LambafudiLambafundi
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
Henchir Touchine  
R. Talbert: Lambafvdi 2C3 #170
K. Miller: * 925
F.C. Scheyb: * II.E
Laмʙese. xvııı. | [ ]LambeseLambaesis
locvs  III 2 u 
NVM
 
DZ
Lambése  
IA
34,2: Lambese
RC
III6 Lambresae
div. gr.
PT: Λάμβαισα
R. Talbert: * 2C2 #169
K. Miller: * 925,919
F.C. Scheyb: * II.E
Lambırıdı. [ ]Lambiridi
locvs  III 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C1 #168
K. Miller: * 919
F.C. Scheyb: * II.D
Lampſılı́ȷ́. [ ]Lampsilii
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C3 #164
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: * II.F
Lar Casтellum Lar Castellum
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Lemellı. preſıꝺıum. vıLemelli presidiumLemelli praesidium, Lemel
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Lemelli presidivm 1C1 #92
K. Miller: * 944
F.C. Scheyb: * I.D
Lıuıana. xvııı.Liviana
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C5 #173
K. Miller: * 925
F.C. Scheyb: * III.D
Lucullıanıs. xıı.Lucullianis
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Lvcvllianis 2C3 #3516
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * II.E

< Littera M >

Madīnat al-Dschazā'ir, مدينة الجزائر‎
MVC
 
DZ
ᴍagʀı. ıııı.Magri
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C2 #3527
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.E
Merouana
vid. Lamasbua
NVM
 
DZ
Μeſaʀ. Fılıa. xvıııı.Mesar filiaMesarfelta
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
el Outaya  
R. Talbert: * 3C1 #207
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * III.D
Mila
NVM
 
DZ
Μılev. Colonıa. vı.Mileu colonia (Symb. Aa5) ‖ Mile(v)um, Milev
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
Mila  
R. Talbert: Milev Colonia 2C3 #104
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.E
Μodolana. ıııı.Modolana
locvs  II 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 1C5 #99
K. Miller: Madolana 937
F.C. Scheyb: * I.F
Μonтe. xııı.MonteMons
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C3 #89
K. Miller: * 941,938
F.C. Scheyb: * I.E
Μopтı. Мunıcıpıum. xxvıı.Mopti municipiumMopta, Mopth, Mopthi?
locvs  II 4 u 
MAC/NVM
 
DZ
Mons  
R. Talbert: Mopti Mvnicipivm 1C4 #94
K. Miller: * 944
F.C. Scheyb: * I.F
Morsott
vid. Vasampus
NVM
 
DZ
Μova. xv.Mova
locvs  IV 4 
/5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #3538
K. Miller: * 933
F.C. Scheyb: * IV.D
Μuſlubıo Hoʀʀeтa. xxvııı.Muslubio horretaMuslubium
locvs  II 5 u 
MAC
 
DZ
Sidi Rehane  
R. Talbert: Mvslvbio Horreta 1C5 #22
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: Musiubio Horeta I.F
Μuhaʀvʀ. vıı.Muharur
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Mvzarvr 3C1 #34
K. Miller: Muharur 911
F.C. Scheyb: * III.D

< Littera N >

Ӈaraggaʀa. xıı.Naraggara
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
Saqiyat Sidi Yusuf  
IA
41,5: Naraggara
RC
III6 Narragara
div. gr.
PT: Ναράγγαρα
R. Talbert: * 3C4 #118
K. Miller: * 935
F.C. Scheyb: * III.F | IV.D
Ӈedıbuſ. xvıı.Nedibus
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Nedibvs 2C4 #38
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * II.F
Nédroma
vid. Calama
MVC
 
DZ
Ӈobas. Fvſcıanı. xıı. [ ] vıı.Nobas FuscianiNovae F. ?
locvs  III 1 
/2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Nobas Fvsciani 2C1 #102
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.D
Ӈova Casтra Nova Castra
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Ӈumı тurıana. [ ]Numituriana
locvs  III 3 
/4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Nvmitvriana 2C3 #105
K. Miller: * 937
F.C. Scheyb: * II.F

< Littera O >

Oꝺıana. xxv.OdianaOnellaba?
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
Bordj-Bou-Lares  
R. Talbert: * 3C3 #62
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: * III.F
Oppıdum Ӈovum Oppidum Novum
MVC
 
DZ
Aïn Defla
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.

< Littera P >

Paccıanıs Μaтıђæ. .Lx.Paccianis Matiz(ae)P. Matidiae, Paccianis Matidiae?, Tucca?
locvs  III 1 u 
NVM
 
DZ
Merdja  
R. Talbert: Paccianis Matiz(a)e 2C1 #28
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: Pacianis Matihe II.D
Paraтıanıs. xvı.Paratianis
locvs  III 3 
/4 u 
NVM
 
DZ
Mechta el Hadjar  
R. Talbert: * 2C3 #31
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: * II.F
Popleтo. v.Popleto
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C4 #172
K. Miller: * 925
F.C. Scheyb: Popletto II.F
Porтum Dıvınum Portum Divinum (Symb. mil)
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Porтum Μagnum Portum Magnum
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Pʀesıꝺıum. L.PresidiumPraesidium
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: [ - ? - ]si+ivm 1C1 #151
K. Miller: Presidium 920
F.C. Scheyb: * I.D

< Littera R >

Repeтınıana Repetiniana
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Rusgunıa Col. Rusgunia Col.Rusguniae
MVC
 
DZ
Tamentfoust, تمنتفوست
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Rvglaтa. vıııı.Ruglata
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Rvglata 3C3 #177
K. Miller: * 923
F.C. Scheyb: * III.E
Ruſaђu. Μunıcıpıum. xxv.Rusazu municipiumRusazus?
locvs  II 3 
/4 u 
MAC
 
DZ
Azeffoun  
IA
17,2: Rusazis municipium
RC
III8 Ruseius municipium | V4 Rusuvis
div. gr.
PT: Ῥουσαζοῦς
R. Talbert: Rvsazv Mvnicipivm 1C3 #11
K. Miller: Rusahu Municipium 913
F.C. Scheyb: Rusahu municipium I.E.F
Ruſıbrıcarı. Maтıdıæ. xxıı.Rusibricari Matidi(ae)Rusubbicari Matidiae
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
Zemmouri el Bahri/Mers el Hadjedje  
R. Talbert: Rvsibricari Matidi(a)e 1C1 #1
K. Miller: * 914
F.C. Scheyb: Rusibricari I.D
Rvſıcade. Coloӈıa. xxv. | xLıııı. | xxx.Rusicade colonia (Symb. Aa6) ‖ Rusicade, Thapsus
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
Skikda, سكيكدة‎  
R. Talbert: Rvsicade Colonia 2C3 #30
K. Miller: * 912,943
F.C. Scheyb: * II.E
Ruſıppıſıʀ. Munıcıpıo. xxııı.Rusi(pp)isir municipioRusubirsir, Rusippisir
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
Taksebt  
R. Talbert: Rvsippisir Mvnicipio 1C3 #10
K. Miller: * 913
F.C. Scheyb: * I.E
Ruſtıcı. vıııı.Ru(st)ici
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Rvstici 3C3 #3528
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.E
Ruſuccurv. colo̅ӈ. xxvııı. | .xıı.Rusuccuru colo(nia) (Symb. Aa1) ‖ Rusuccuru
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
Dellys | Tigzirt  
R. Talbert: Rvsvccvrv colon̄ 1C2 #7
K. Miller: * 913,941
F.C. Scheyb: Rusucuru.Colon I.D
Ruђa.. Munıcıpıū. xxv.Ruza municipi(um)Ruzai ? municipium
locvs  II 3 
/4 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Rvzai Mvnicipiv̄ 1C3 #20
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: Ruha I.E.F

< Littera S >

Saldas. Colonıa. xxvı.Saldas colonia (Symb. B13) ‖ Saldae
locvs  II 4 u 
MAC
 
DZ
Béjaïa, بجاية  
R. Talbert: * 1C4 #14
K. Miller: * 912
F.C. Scheyb: Saldas.colonia I.F
Salınas. Ӈubonenenſes. xvı.Salinas NubonenensesSalinas Tubunenses
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
Chott el Hodna
R. Talbert: Salinas Nvbonenenses 1C1 #152
K. Miller: Salinas Nubonensis 920
F.C. Scheyb: Salinas Nubonenses I.D
Saluıana. [ ]Salviana
locvs  III 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C2 #3515
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * II.E
Sepтemuena Septemuena
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Sétif
MAC
 
DZ
Sıga Siga
MVC
 
DZ
Tagembrit ~ Rachgoun
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Sıgus. vıııı.SigusSiguis
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
Sigus  
R. Talbert: Sigvs 2C4 #3519
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * II.F
Sıтıfı. coł. xıı. | xxxvSitifì co(lonia) (Symb. Aa43) ‖ Sitifì colonia, Sitifìs, Sitifis
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
Sétif  
R. Talbert: Sitifi col. 1C3 #93
K. Miller: * 938,941
F.C. Scheyb: Steifi. Colon I.E
Skikda, سكيكدة‎
NVM
 
DZ
Sour El-Ghozlane, سور الغزلان
vid. Auzu
MVC
 
DZ
Sufasar Sufasar (Symb. mil)
MVC
 
DZ
Dolfussville
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Sublucv. xxxııı.SublucuSullucco, Sulluctu?
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
Sidi bou Zeid  
R. Talbert: Svblvcv 3C2 #36
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: Sub lucu III.E
Swadduruſı. ᷈pſıdıum. x.Swaddurusi (pre)sidiumSuvaddurusi praesidium
locvs  II 4 u 
MAC/NVM
 
DZ
 
R. Talbert: Svvaddvrvsi p̄sidivm 1C4 #159
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: Suvaddarusi presidium I.F
Syꝺa. Μunıcıpıum. .xl.Syda municipiumBida
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
Djemâa Saharidj  
IA
39,4: Bida municipium
RC
III8 Bidda municipium
div. lat.
ND: Praepositus Limitis Bidensis
div. gr.
PT: Βίδα κολωνία
R. Talbert: Syda Mvnicipivm 1C3 #18
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * I.E
Sẏmmachı. vıııı.Symmachi
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
~ Aïn Touta  
R. Talbert: * 2C4 #201
K. Miller: * 918
F.C. Scheyb: * II.F

< Littera T >

Tababac Tababac
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Tabet es-Sefra
vid. Tipasa
NVM
 
DZ
Tacaтva. xvııı.Tacatua
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
~ Chetaibi  
R. Talbert: Tacatva 3C1 #35
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: * III.D
Tagembrit ~ Rachgoun
vid. Siga
MVC
 
DZ
Tamannuna. Μunıcıpıum. eт caſtellum. xxv.Tamannuna municipium et ca(st)ellumThamalulla Antoniniani
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
Toumella  
R. Talbert: Tamannvna Mvnicipivm et castellvm 1C2 #86
K. Miller: * 944,939
F.C. Scheyb: * I.D
Tamaſcanı. Μunıcıpıum. x.Tamascani municipiumThamascani
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
Kherbet Zembia  
R. Talbert: Tamascani Mvnicipivm 1C1 #84
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: Tamascani Municip I.E
Tamentfoust, تمنتفوست
MVC
 
DZ
Taraess
vid. Tatiliti
MVC
 
DZ
Tarmount
vid. Aras
MVC
 
DZ
Tasagora Tasagora
MVC
 
DZ
IA
RC
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Taтılıтı Tatiliti
MVC
 
DZ
Taraess
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Tebessa,‏تبسة‎
NVM
 
DZ
Ténès
vid. Cartenna
MVC
 
DZ
Tʜabvꝺeos. xxııı.ThabudeosTabudium, Tabidium
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Thabvdeos 3C3 #210
K. Miller: Thabadeos 917
F.C. Scheyb: * III.E
Tʜacoʀa. v.ThacoraThagura
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
~ Aïne Guettar  
R. Talbert: * 3C4 #116
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.F
Tʜaᴅvтe. xxv.ThaduteTadutti
locvs  III 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Thadvte 2C1 #3514
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: Thabute II.D
Tʜamugaꝺı. vıııı.Thamugadi
locvs  III 4 u 
NVM
 
DZ
Timgad, تيمقاد  
R. Talbert: Thamvgadi 2C4 #171
K. Miller: * 925
F.C. Scheyb: * II.F
Tʜenebʀeſte. vı.Thenebre(st)e
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Thenebreste 2C5 #3521
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.D
Tʜeueſte xı.Theve(st)e (Symb. Aa1) ‖ Theveste
locvs  IV 5 u 
NVM
 
DZ
Tebessa,‏تبسة‎  
R. Talbert: Theveste 3C5 #180
K. Miller: * 931,923
F.C. Scheyb: * IV.D
Tʜıbılı. vıı.ThibiliThibilis
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
Announa  
R. Talbert: * 3C3 #109
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.E
Tʜıgıſı. vı.Thigisi
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C5 #3520
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * III.D
Tıɢısı. xxxıı.Tigisi
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
Tawerga  
R. Talbert: * 1C2 #16
K. Miller: * 941
F.C. Scheyb: * I.E
Timgad, تيمقاد
vid. Thamugadi
NVM
 
DZ
Tıngı Tingi (Symb. mil) ‖ Castellum Tigitanum
MVC
 
DZ
Ech Cheliff
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Tıpasa Tipasa
MVC
 
DZ
Tipaza
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Tıpasa. xıı.Tipasa
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
Tabet es-Sefra  
R. Talbert: * 3C3 #112
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.F
Tipaza
vid. Tipasa
MVC
 
DZ
Toumella
MAC
 
DZ
Turbıce Turbice
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Tubonıs. TubonisThubuna, Tubunae
locvs  II 2 u 
MAC
 
DZ
Tobna  
RC
III8 Fubonis
div. gr.
PT: Θούβουνα
R. Talbert: Tvbonis 1C2 #155
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: * I.D
Tucca fınes affrıce eт maurıтanıæ. xL.vı.Tucca fïnes Affrice et Mauretani(ae)
locvs  II 5 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: Tvcca fines affrice et mavritanie 1C5 #97
K. Miller: * 944
Tunıђa. xxıııı.Tuniza
locvs  IV 4 
/5 u 
NVM
 
DZ
El Kala  
R. Talbert: Tvniza 3C4 #49
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: Tuniha IV.D

< Littera U >

Vbaђa. Caſtell̅u. Lvıııı. | xx.Ubaza ca(st)ell(um)Ubaza Castellum
locvs  III 4 
/5 u 
NVM
 
DZ
Terebaza  
R. Talbert: Vbaza Castellv̄ 3C4 #214
K. Miller: * 931,923
F.C. Scheyb: Ubaha Castellum IV.D
Vbus Flumen. x.Ubus flumen
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Vbvs Flvmen 3C3 #46
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: * III.E

< Littera V >

Vaccıs. xxv. | xxv.VaccisVacca
locvs  II 1 u 
MAC
 
DZ
R. Talbert: * 1C1 #153
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: * I.D
Valonıce Μunıcıpıum Valonice Municipium
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Vaſampuſ. xıı.Vasampus
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
? Morsott  
R. Talbert: Vasampvs 3C4 #3537
K. Miller: * 933
F.C. Scheyb: * IV.D
Vaſıꝺıce. v.Vasidice
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #115
K. Miller: * 936
F.C. Scheyb: * III.F
Vaтaʀı. xxv. | xvı.Vatari
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
Fedj es-Siouda  
R. Talbert: * 3C3 #3531
K. Miller: * 939,933
F.C. Scheyb: * III.F
Velefı. ııı.Velefi
locvs  IV 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C3 #3530
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: Velesi III.F
vıco aurelı. xıııı.Vico AureliAureli, Vico Aureli
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Vico Avreli 2C5 #166
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: * III.D
Vıco Jvlıanı. xvııı.Vico Iuliani
locvs  IV 2 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: Vico Ivliani 3C2 #113
K. Miller: * 943
F.C. Scheyb: Vico Juliani III.E
Vıco Valerıanı. vııı.Vico Valeriani
locvs  IV 4 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C4 #3532
K. Miller: * 939
F.C. Scheyb: * III.F
Vıſalтa. vıııı.Visalta
locvs  III 3 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C3 #3517
K. Miller: * 940
F.C. Scheyb: * II.F

< Littera Y >

Youks ~ Tebessa
NVM
 
DZ

< Littera Z >

Zabı Zabi
MVC
 
DZ
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
Zaca. vııı.Zaca
locvs  III 5 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 2C5 #33
K. Miller: * 911
F.C. Scheyb: * III.D
Zana
NVM
 
DZ
Zaʀas. xıı.Zaras
locvs  II 3 u 
MAC
 
DZ
Zraia  
R. Talbert: * 1C3 #158
K. Miller: * 920
F.C. Scheyb: * I.E
Ziama
MAC
 
DZ
Zraia
vid. Zaras
MAC
 
DZ
Zyrnas maſelı. x.Zyrnas MaseliMascula?
locvs  IV 1 u 
NVM
 
DZ
R. Talbert: * 3C1 #174
K. Miller: * 924
F.C. Scheyb: * III.D
Vide ad hanc paginam: ! A B C D E F G H I  J  K L M N O P  Q  R S T U V  W   X  Y Z