IX X AUT ET IL JOR SYR

Tabula Peutingeriana - Provincia Arabia Petrae / Arabia  

< Littera A >

Aꝺꝺıanam. xvı.Ad Dianam (Symb. B5) ‖ Costia?, Bossia, Ossia
locvs  IX 5 u 
ARA
 
IL
~ Hal Timna | ~ Yotvata, יטבתה  
R. Talbert: Addianam 8C5 #452
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E
Aꝺraha. xvı.AdrahaAdraa
locvs  X 1 
/2 u 
ARA
 
SYR
Dar'a  
R. Talbert: * 9C1 #478
K. Miller: * 830
F.C. Scheyb: * IX.F
Al `Aqabah
vid. Haila
ARA
 
JOR
Amman
ARA
 
JOR
Avdat, עבדת
vid. Oboda
ARA
 
IL
Az-Zarqa, الزرقاء‎
vid. Gadda
ARA
 
JOR

< Littera B >

Bosra
vid. Bo(st)ris
ARA
 
SYR
Boſtrıs. xxıııı.Bo(st)ris (Symb. Aa2) ‖ Bostra, Col. Nova Traiana Alexandriana
locvs  X 1 u 
ARA
 
SYR
Bosra  
R. Talbert: Bostris 9C1 #477
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: * IX.F

< Littera C >

Raſa. xvı.Cassio
locvs  IX 5 m 
ARA
 
ET
R. Talbert: * 8C5 #431
K. Miller: * 813
F.C. Scheyb: * IX.E
Cʜanaтa. xxxvıı.ChanataCanatha, *Gabinia, *Septimia
locvs  X 2 u 
ARA
 
SYR
el-Qanawat  
R. Talbert: * 9C2 #482
K. Miller: * 817
F.C. Scheyb: * IX.F
Cẏpſarıa. xxvııı.CypsariaGypsaria
locvs  IX 5 u 
ARA
 
IL
Kuntillet Jirafi  
R. Talbert: * 8C5 #454
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera D >

Dar'a
vid. Adraha
ARA
 
SYR

< Littera E >

el-Qanawat
vid. Chanata
ARA
 
SYR
Еluſa. ⅼxxı.ElusaElousa
locvs  X 1 u 
ARA
 
IL
~ Revivim  
R. Talbert: Elvsa 9C1 #457
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera G >

Gaꝺꝺa. xı.Gadda
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
? Az-Zarqa, الزرقاء‎  
R. Talbert: * 9C1 #474
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: * IX.E
Ɠerra. xxııı.GerraGerrha
locvs  IX 5 u 
ARA
 
ET
RC
II14 Gera
div. lat.
ND: Gerrae
div. gr.
SR: τὰ Γέρρα; HC: Γέρρας; NE: Γέρος
R. Talbert: * 8C5 #430
K. Miller: * 813
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera H >

Haıla. xvı.HailaAila, Aelana
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Al `Aqabah  
R. Talbert: * 8C5 #451
K. Miller: * 834,82
F.C. Scheyb: * IX.E
Hal Timna) | Yotvata, יטבתה
vid. Ad Dianam
ARA
 
IL
Haтıтa. ıx. | xⅼ.HatitaAddida, Adeitha
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
Khirbet es-Samra  
R. Talbert: * 9C1 #475
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: Hatta IX.E
Hauarra. xxıııı. | xxHauarraAuara
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Humayma  
R. Talbert: Havarra 8C5 #466
K. Miller: * 820
F.C. Scheyb: Havarra IX.E

< Littera K >

Khalde
ARA
 
JOR
Khirbet es-Samra
vid. Hatita
ARA
 
JOR

< Littera L >

Lẏſa. xⅼvıı|ı.Lysa
locvs  IX 5 u 
ARA
 
IL
Nahal Loz/Wadi Lussan  
R. Talbert: * 8C5 #455
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera N >

Ӈegla. [ ]Negla
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Ain Najil  
R. Talbert: * 8C5 #469
K. Miller: * 819
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera O >

oboꝺa. xxıııı.ObodaEboda
locvs  X 1 u 
ARA
 
IL
Avdat, עבדת  
R. Talbert: * 9C1 #456
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E
oſtracıne. xvııı.O(st)racineOstrakine
locvs  IX 5 m 
ARA
 
AUT
Tell Athar el-Filusiyyat  
R. Talbert: Ostracine 8C5 #432
K. Miller: * 813
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera P >

Peтrıs xxıı.Petris (Symb. Aa48) ‖ Petra
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Qasr Firaun  
R. Talbert: * 8C5 #468
K. Miller: * 819
F.C. Scheyb: * IX.E
Phılaꝺelfıa. xııı.Philadelphia (Symb. Ab1) ‖ Philadelpheia
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
Amman  
R. Talbert: Philadelfia 9C1 #473
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: Philadelfia IX.E
̄Psꝺıo. xx ı(Prae)sdioPraesidium
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Khalde  
R. Talbert: P̄sdio 8C5 #465
K. Miller: p¯sidio 820
F.C. Scheyb: Presidio IX.E

< Littera Q >

Qasr Firaun
vid. Petris
ARA
 
JOR

< Littera R >

Rab|abaтora. Lxvıııı. | Lxıı.RababatoraRabbath Moab, Areopolis
locvs  IX 5 u 
- X 1 u 
ARA
 
JOR
er-Rabba  
R. Talbert: * 8C5 #471
K. Miller: * 836,819
F.C. Scheyb: * IX.E
Raſa. xvı.RasaGerasa
locvs  IX 5 u 
ARA
 
IL
R. Talbert: * 8C5 #453
K. Miller: * 834
F.C. Scheyb: * IX.E
Revivim
vid. Elusa
ARA
 
IL
Rʜose. xx.Rhose
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
R. Talbert: * 9C1 #481
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: * IX.F
Rınocorvra. xv.RinocoruraR(h)inocorura
locvs  IX 5 u 
ARA
(PS|IL)
R. Talbert: Rinocorvra 8C5 #433
K. Miller: * 813
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera S >

Sadaqa
vid. Zadagatta
ARA
 
JOR

< Littera T >

Thamaro Lııı.ThamaroThamara?
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
Ein Hatseva  
RC
II14 Thamara
div. gr.
PT: Ταμαρο
R. Talbert: * 9C1 #472
K. Miller: * 836
F.C. Scheyb: * IX.E
Thanтıa. xxıııı.Thantia Thainatha
locvs  X 1 u 
ARA
 
JOR
Thantia/Thainatha  
R. Talbert: * 9C1 #476
K. Miller: * 818
F.C. Scheyb: * IX.E
Thornıa. xⅼvııı.ThorniaThoana, Thana
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Khirbet eth-Thuwana  
R. Talbert: * 8C5 #470
K. Miller: * 819
F.C. Scheyb: * IX.E

< Littera Z >

Zaꝺagaттa. xvıııZadagattaZodacatha
locvs  IX 5 u 
ARA
 
JOR
Sadaqa  
R. Talbert: * 8C5 #467
K. Miller: * 820
F.C. Scheyb: * IX.E
Vide ad hanc paginam:  !  A B C D E  F  G H  I   J  K L  M  N O P Q R S T  U   V   W   X   Y  Z