X IL RL SYR TR

Tabula Peutingeriana - Provincia Syria  

< Littera ! >

[ ] [ ? ]
locvs #64 X 2 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C2 #484
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #62 X 4 m 
SYR
 
CIL
 
TR
R. Talbert: * 9B4 #2565
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #69 XI 2 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C2 #2594
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [ ? ]
locvs #70 XI 2 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C2 #3506
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *

< Littera A >

Abıla. xvııı.AbilaAbila Lysaniou
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
SuqWadi Barada  
IA
198,5: Abila
RC
II15 Tavila
div. gr.
PT: Ἄβιλα
R. Talbert: * 9C3 #496
K. Miller: * 825
F.C. Scheyb: * IX.F
Abu Daghmah
vid. Apammari
SYR
 
SYR
Aꝺ amana. xxAd Amana
locvs  X 3 
/4 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C3 #521
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: Adamana X.D
Aꝺammonтem. xxvııı.Ad Ammontem‘Ad Ammontem’?
locvs  X 2 
/3 u 
SYR
 
SYR
Qafr Hawar  
R. Talbert: Adammontem 9C2 #490
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: Adammontem IX.F
Aꝺarın. xv. | xıı.AdarinAtera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Qutaife  
RC
II15 Adatis
div. gr.
PT: Ἄδαδα?
R. Talbert: * 9C3 #518
K. Miller: * 826,817
F.C. Scheyb: * X.D
Aꝺ f̅l.capaꝺocem. [ ]Ad Fl(umen) Capadocem
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Adfl. Capadocem 10B3 #2616
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * XI.D
Aꝺ meꝺera. x.Ad Medera
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Quseyr  
R. Talbert: Admedera 9C3 #517
K. Miller: * 817
F.C. Scheyb: * X.D
Aꝺoronтem. xıı.Ad Orontem
locvs  X 4 u 
SYR
 
TR
~ Samandağ
R. Talbert: Adorontem 9C4 #531
K. Miller: * 761
F.C. Scheyb: * X.D
Aꝺ po̅n. sınge. ııı.Ad Po(ntem) SingeAd Pontem Singae?
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
RC
II15 Since
div. gr.
PT: Σίγγα, Σίγγας
R. Talbert: Adpon̄ singe 10B3 #2615
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: Ad Pont.Singe XI.D
Aꝺ ſerтa. xıı.Ad SertaAriseria
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
Kaşyolu  
R. Talbert: * 10C1 #2578
K. Miller: * 768
F.C. Scheyb: * X.F
Aꝺ Zocıandem. xıı.Ad ZociandemNisibyn
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Nizip  
R. Talbert: * 10C2 #2579
K. Miller: * 768
F.C. Scheyb: * X.F
Aenos. xxıııı.AenosPhaena ?
locvs  X 2 u 
SYR
 
SYR
? Buraq  
R. Talbert: * 9C2 #483
K. Miller: * 817
F.C. Scheyb: * IX.F
Akkô, עכו
SYR
 
IL
Alexandrıa. caтıſ|ſon. xxvııı.Alexandria Catisson (Symb. Aa2) ‖ Alexandria ad Issum
locvs  X 4 m 
SYR
 
TR
İskenderun  
R. Talbert: * 9B4 #2333
K. Miller: * 753,76
F.C. Scheyb: * X.D
Al Lathqiyah, اللاذقية‎
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين
vid. Nezala
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة
vid. Risapa
SYR
 
SYR
Al-Sour, الصور‎
vid. Tyro
SYR
 
RL
Anꝺaraꝺo. xxıııı | [ ]AndaradoAntaradus, Antarados, Constantia
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Tartous  
R. Talbert: * 9C3 #501
K. Miller: * 804,823
F.C. Scheyb: * X.D
an-Nabk, النبك
vid. Casama
SYR
 
SYR
Antakya
vid. ANTIOCHIA
SYR
 
TR
Aӈтı ocʜıa. xxıı. | xxxııı.ANTIOCHIA (Symb. F1) ‖ Antiochia, Theoupolis
locvs  X 4 
/5 m 
SYR
 
TR
Antakya  
R. Talbert: * 9B4 #2374
K. Miller: * 764,775,754
F.C. Scheyb: * X.E
Apamıa. xxııx. | xⅼvııı.Apamia (Symb. Aa2) ‖ Apameia, Apamea, Pella, Pharnake
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Kafat el-Mudîk  
R. Talbert: * 9C5 #511
K. Miller: * 822,826
F.C. Scheyb: * X.E
Apammarı. vııı.Apammari (Symb. Ab2) ‖ Apammaris
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
~ Abu Daghmah  
R. Talbert: * 10C2 #2586
K. Miller: * 759
F.C. Scheyb: * X.F
[ ] xx.[Aquae ...] (Symb. C31)
locvs #65 XI 2 m 
SYR
 
TR
Nizip
R. Talbert: --- 10B2 #2573
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: *
Arak
vid. Harac
SYR
 
SYR
Areтuſa. F̅l. xxAretusa Fl(umen)Arethusa fl.
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: Aretvsa Fl. 9C4 #514
K. Miller: * 824
F.C. Scheyb: Fl. Aretusa X.D
Arulıs. xxıııı.ArulisArudis
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
IA
RC
II15 Araris
div. gr.
PT: Ἀρουδίς
R. Talbert: Arvlis 10B3 #2614
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * XI.D
aттas. AttasAthis ?, Neocaesarea
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Dibsi Faraj  
R. Talbert: * 10C2 #2596
K. Miller: * 759
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera B >

Bacaтaıalı. xxvıı.BacataialiBacataïlli
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
IA
582,3: Baccaias
RC
II15 Baccatamus
div. gr.
PT: Βακταϊαλλή | Βακατάϊλλοι
R. Talbert: * 9C4 #533
K. Miller: * 803
F.C. Scheyb: * X.D
Bağras ~ Ötençay
vid. Pagaris
SYR
 
TR
Ba'labakk, بعلبك‎
vid. Eliopoli
SYR
 
RL
Balbyblos. [ ]BalbyblosPalaibyblos
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Palaibyblos  
RC
V7 Palebiblios
div. lat.
IB 583,7: Alcobile
R. Talbert: * 9C2 #493
K. Miller: * 806
F.C. Scheyb: * IX.F
Balneıs. vııı.BalneisBalanaia
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
~ Baniyas  
IA
148,2: Balanea
RC
II15
div. gr.
PT: Βαλανέαι; SP: Βαλανέαι
R. Talbert: * 9C3 #502
K. Miller: * 804
F.C. Scheyb: * X.D
Bannıſ. xv.Bannis
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C1 #2444
K. Miller: * 775
F.C. Scheyb: * X.E
Barbalıßo. xıı.Barbali(ss)oBarbalissus
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar  
R. Talbert: * 10C2 #2595
K. Miller: * 759
F.C. Scheyb: * X.F
Baтʜna. xvııı.Bathna (Symb. Aa2) ‖ Bathnae, Batnai
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
~ Al Bab  
R. Talbert: * 10C1 #2438
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * X.F
Batroun
vid. Botrus
SYR
 
RL
Beirut, بيروت‎
vid. Berizto
SYR
 
RL
Belen
SYR
 
TR
Belkıs ~ Birecik
vid. Zeugma
SYR
 
TR
Be rıђтo. vıı. | ⅼvıııBerizto (Symb. Aa2) ‖ Berytus, Laodikeia en te Phoinike, Col. Iulia Augusta Felix
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Beirut, بيروت‎  
R. Talbert: * 9C2 #492
K. Miller: * 806,826
F.C. Scheyb: Beritho IX.F
Berſera. xvııı.Bersera
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C1 #2436
K. Miller: * 822
F.C. Scheyb: Dersera X.E
Beʀẏa.| xxvıı.Berya (Symb. Aa1) ‖ Beroia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Haleb  
R. Talbert: * 9B5 #2380
K. Miller: * 775
F.C. Scheyb: * X.E
Beтāmalı. xıııı.Bet(am)mali
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C2 #2588
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: Betamali X.F
Bıblo. xıı.Biblo (Symb. Ab2) ‖ Byblos, Byblus
locvs  X 2 
/3 u 
SYR
 
RL
Jubayl, جبيل‎  
R. Talbert: * 9C2 #497
K. Miller: * 805
F.C. Scheyb: * IX.F
Boтrus. xx.BotrusBotrys
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Batroun  
RC
II16 Bostrinos | V7 Botris
div. lat.
IB 583,6: Brutto(s)
div. gr.
PT: Βότρυς
R. Talbert: Botrvs 9C3 #498
K. Miller: * 805
F.C. Scheyb: * IX.F
Buraq
vid. Aenos
SYR
 
SYR

< Littera C >

Calcıꝺa. xxıx.CalcidaChalcis, Chalcis ad Belum
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين  
IA
194,1: Calcida
RC
II15 Chacida
div. lat.
PL: Chalcis
R. Talbert: * 9B5 #2379
K. Miller: * 775
F.C. Scheyb: * X.E
Canı. xx.CaniCahi
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C5 #2435
K. Miller: Cahi 822
F.C. Scheyb: Cahi X.E
Carabulus ~ Karkamış
vid. [Europos]
SYR
 
TR
Carıon. x.Carion
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C4 #504
K. Miller: * 823
F.C. Scheyb: * X.D
Caſama. xx.Casama
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
an-Nabk, النبك  
R. Talbert: * 9C4 #522
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: * X.D
Cecılıana. xvı.CecilianaCaeciliana
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Qal‘t Najm, قلعة نجم‎  
RC
II15 Celciliana
div. gr.
PT: Καικιλία
R. Talbert: * 10C2 #2583
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * XI.D
Cehere. xvııı.CehereGoaria?, *Cara, ‘Cehere’, Chonacara?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Qara, قــارة  
R. Talbert: * 9C4 #523
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: * X.D
Cenтū puтea. [ ]Cent(um) PuteaCentumcellis
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
 
R. Talbert: Centv̄ pvtea 9C5 #2443
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: * X.E
Ceſum. vıı.Cesum ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Cesvm 10B1 #2569
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: Cesum X.F
Cʜannunıa. xxvııı.ChannuniaChaonia ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
Barrington Atlas grid 67 E3  
R. Talbert: Channvnia 10B1 #2571
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.F
cʜarmoꝺara. xıı.CharmodaraCholmadara
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
Kocan  
R. Talbert: * 10B3 #2555
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
CΗolle. xx.Cholle
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Khoulle  
RC
II15 Cholle
div. gr.
PT: Χολλή
R. Talbert: * 10C1 #2591
K. Miller: * 815
F.C. Scheyb: * X.F
Cуrro. xx.CyrroCyrrhus, Cyrrus, Hagioupolis
locvs  XI 1 m 
SYR
 
SYR
~ Zaytūnak  
R. Talbert: * 10B1 #2570
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.E

< Littera D >

Damaſpo. xxvı.Damaspo (Symb. Ab2) ‖ Damascus
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Dimashq, دمشق‎  
R. Talbert: * 9C3 #485
K. Miller: * 817
F.C. Scheyb: * IX.F | X.D
Danoua. xx.DanovaDanaba
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Haouarin  
R. Talbert: * 9C4 #524
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: * X.E
Deleꝺa. x.Deleda
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Hassia  
R. Talbert: * 9C3 #520
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: * X.D
Demeтrı. xıııı.DemetriDemetrias
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C4 #507
K. Miller: Demetrie 823
F.C. Scheyb: * X.D
Dimashq, دمشق‎
vid. Damaspo
SYR
 
SYR
Djindaris
SYR
 
SYR
Dolıca. xxvııı.DolicaDoliche
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
Dülük  
R. Talbert: * 10B1 #2572
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.F
Dülük
vid. Dolica
SYR
 
TR

< Littera E >

Еlıopolı. xx. | xx xıı.Eliopoli (Symb. Ab2) ‖ Heliopolis, Col. Iulia Augusta Felix
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Ba'labakk, بعلبك‎  
R. Talbert: * 9C3 #494
K. Miller: * 825
F.C. Scheyb: * IX.F
Еmma. xx.EmmaImma, Immae, Imma
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Yenişehir  
RC
II15 Empsa
div. gr.
PT: Ἴμμα
R. Talbert: * 9B5 #2378
K. Miller: * 775
F.C. Scheyb: * X.E
Еpıfanıa. xıııı.EpifaniaAmathe, Epiphaneia
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Hama, حماة  
R. Talbert: * 9C4 #515
K. Miller: * 824
F.C. Scheyb: * X.D bis
Еracıђa. xvııı. | xvı.EracizaEragiza
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Tell el Hadj  
R. Talbert: * 10C2 #2585
K. Miller: * 759
F.C. Scheyb: Eraciha X.F
[ ] xxıııı.[Europos] (Symb. Ac5) ‖ Europos
locvs #68 XI 2 u 
SYR
 
TR
Carabulus ~ Karkamış  
R. Talbert: --- 10C2 #2584
K. Miller: [Europus] 758
F.C. Scheyb: *

< Littera F >

̅Fl. eleuтer. xxıı.Fl(umen) EleuterEleutheros
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
R. Talbert: Fl. elevter 9C3 #508
K. Miller: * 823-24
F.C. Scheyb: * X.D

< Littera G >

Ɠabala. xı.Gabala
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Jablah, جبلة  
R. Talbert: * 9C4 #529
K. Miller: * 804
F.C. Scheyb: * X.D
Ɠenꝺarv̅.| xxxvı. | [ ]Gendar(um)Gindarus, Gindaros
locvs  X 5 m 
SYR
 
SYR
Djindaris  
R. Talbert: Gendarv̄ 9B5 #2377
K. Miller: * 764,767
F.C. Scheyb: * X.E
Ɠephẏra. xxıı.Gephyra
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Jisr al-Hadid  
RC
II15 Ponte
div. gr.
PT: Γέφυρα
R. Talbert: * 9B5 #2376
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.E

< Littera H >

Haleb
vid. Berya
SYR
 
SYR
Hama, حماة
vid. Epifania
SYR
 
SYR
Harac. xxıı.HaracHarae?, Aracha, Anatha, ‘Harae’
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Arak  
R. Talbert: Harae 10C1 #2589
K. Miller: * 815
F.C. Scheyb: Harae X.E
Ηeba. xxx.Heba
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2554
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
Helꝺo. xxvııı.HeldoLibo
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Laboue  
R. Talbert: * 9C3 #495
K. Miller: * 825
F.C. Scheyb: * X.D
Helıaramıa. xxxıı.Heliaramia
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Qasr el-Heir el Gharbi  
R. Talbert: * 9C5 #526
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: * X.E
Heracome. [ ]Heracome (Symb. Aa2)
locvs  XI 2 m 
SYR
 
TR
Kızılkaya  
R. Talbert: * 10B2 #2566
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.F
Hıerapolı. Ab ʜıerapolı. Zeuma. Μīł. pa̅s. xxıııı. | Ab ʜerapolı.Hierapoli (Symb. Aa2) ‖ Hierapolis Bambyke, Hierapolis, Bambyke, Mabbog
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Manbij, منبج  
R. Talbert: * 10C1 #2439
K. Miller: * 758,776,822
F.C. Scheyb: * IX.E
Homs
vid. Nemesa
SYR
 
SYR

< Littera I >

ıammura. [ ]IammuraMariam(n)e ?
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Qalaat Yahmour  
R. Talbert: iammvra 9C4 #506
K. Miller: * 823
F.C. Scheyb: * X.D
Incomacenıs. Acomacenıs. ın Heracome. ᴍıł. xıııı.In ComacenisIn Commagenis
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Incomacenis 10B1 #2330
K. Miller: * 766
F.C. Scheyb: *
İskenderun
SYR
 
TR

< Littera J >

Jablah, جبلة
vid. Gabala
SYR
 
SYR
Jubayl, جبيل‎
vid. Biblo
SYR
 
RL

< Littera K >

Kafat el-Mudîk
vid. Apamia
SYR
 
SYR
Kilis
vid. Thurae
SYR
 
TR

< Littera L >

Larıßa. xvı.Lari(ss)aLarissa, Sizara
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Shaizar, شيزر  
R. Talbert: * 9C5 #516
K. Miller: * 824
F.C. Scheyb: * X.E
Lathqiyah
SYR
 
SYR
Lauꝺıcıa. ſcabıoſa. xx.Laudicia ScabiosaLaodicea Scabiosa, Laodicea ad Libanum
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Tell Nebi  
R. Talbert: Lavdicia Scabiosa 9C4 #512
K. Miller: * 824
F.C. Scheyb: * X.D
Laudıcıæ. xv. | [ ]Laudici(ae) (Symb. Aa2) ‖ Laodicea, Laudiciae, Laodicea
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Al Lathqiyah, اللاذقية‎  
R. Talbert: Lavdici(a)e 9C4 #530
K. Miller: Laudicie 761,803
F.C. Scheyb: Laudicie X.D

< Littera M >

Manbij, منبج
vid. Hierapoli
SYR
 
SYR
Μeleagrum. vı.Meleagrum
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Gündüzlü  
RC
II15 Mileagrum
div. gr.
SR: Μελεάγρου χάραξ
R. Talbert: Meleagrvm 9B5 #2373
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.E
Μeтrıꝺaтıs. | regnum. vıı.Metridatis regnumMithridatis R.
locvs  X 5 m 
- XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Metridatis regnvm 9B5 #2567
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.E

< Littera N >

Nahr al-Bared, نهر البارد‎
vid. Ortosias
SYR
 
RL
Ӈemeſa. xvı.Nemesa (Symb. Aa2) ‖ (H>N!), Emesa, Hemesa, Hemesa, Emesa
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Homs  
R. Talbert: * 9C4 #513
K. Miller: * 824
F.C. Scheyb: * X.D
Ӈeђala. xⅼıııı.NezalaNazala
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Al Qaryatayn, القريتين  
R. Talbert: * 9C5 #525
K. Miller: * 816
F.C. Scheyb: Nehala X.E
Nizip
SYR
 
TR

< Littera O >

occaraba. xxvıı.OccarabaAhoraba
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Uqayribat  
R. Talbert: * 9C5 #2442
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: * X.E
Ocurura. xv.OcururaOcuara ?, Otthara
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Otthara  
R. Talbert: Ocvrvra 9C3 #519
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: * X.D
Oronтem. f̅l. xıı.Orontem Fl(umen)
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C5 #510
K. Miller: * 823
F.C. Scheyb: Fl. Orontem X.E
orтoſıas. xxx. | x. [ ] xıı.OrtosiasOrthosia
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
? Nahr al-Bared, نهر البارد‎  
RC
II15 Ortozea | V7 Ortosiada
div. gr.
PT: Ὀρϑωσία; SR: Ὀρϑωσία
R. Talbert: * 9C3 #500
K. Miller: * 804,823
F.C. Scheyb: * X.D
Oruba. xxıı.OrubaOriza, Oresa
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tayibe  
RC
II15 Orissa
div. gr.
PT: Ὄριζα
R. Talbert: Orvba 10C1 #2590
K. Miller: * 815
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera P >

Pagarıs. x.PagarisPagrae
locvs  X 5 m 
SYR
 
TR
Bağras ~ Ötençay  
R. Talbert: * 9B5 #2372
K. Miller: * 765,754
F.C. Scheyb: * X.E
Pal |myra. xvıııı.Palmyra (Symb. Aa2) ‖ Thadamora, Hadrianopolis
locvs  X 5 u 
- XI 1 u 
SYR
 
SYR
Tadmur, تدمر  
R. Talbert: * 9C5 #527
K. Miller: * 815
F.C. Scheyb: * X.E
Palтo. vııı.PaltoPaltos
locvs  X 3 u 
SYR
 
SYR
Arab el-Moulk  
RC
II15 Palthon | V7 Baltum
div. gr.
PT: Πάλτος
R. Talbert: * 9C3 #528
K. Miller: * 804
F.C. Scheyb: * X.D
[ ] vı.[Pictanus] (Symb. C38) ‖ Platanoi, ‘Pictanus’
locvs #63 X 4 m 
SYR
 
TR
Belen  
div. lat.
IB 581,1: Pictanus
R. Talbert: --- 9B4 #2371
K. Miller: [Pictanus] 754
F.C. Scheyb: *
Pтolomaıꝺe. xxxıı.Ptolomaide (Symb. Aa1) ‖ Ake, Ptolemais
locvs  X 2 u 
SYR
 
IL
‘Akkô, עכו  
R. Talbert: * 9C2 #486
K. Miller: * 809
F.C. Scheyb: Ptolemaide IX.F

< Littera Q >

Qal‘t Najm, قلعة نجم‎
vid. Ceciliana
SYR
 
SYR
Qara, قــارة
vid. Cehere
SYR
 
SYR
Qinnasrin, قنسرين
vid. Calcida
SYR
 
SYR

< Littera R >

Rafniye
vid. Raphanis
SYR
 
SYR
Raphanıs. xxı.Raphanis (Symb. Aa2) ‖ Raphanea(e), Raphaneai
locvs  X 4 u 
SYR
 
SYR
Rafniye  
RC
II15 Raphanus
div. gr.
PT: Ῥαφανέαι
R. Talbert: * 9C4 #505
K. Miller: * 823
F.C. Scheyb: * X.D
Regıa. xx.Regia
locvs  XI 1 u 
SYR
 
TR
Yananköy?  
R. Talbert: * 10C1 #2577
K. Miller: * 768
F.C. Scheyb: * X.F
Rıſapa. xxı.RisapaResapha, Resafa, Sergioupolis
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
al-Resafa, الرصافة  
RC
II15 Risapha
div. gr.
PT: Ῥήσαφα
R. Talbert: * 10C1 #2592
K. Miller: * 815
F.C. Scheyb: * X.F
Roſos. xvRososRhos(s)os, Rhosos
locvs  X 4 m 
SYR
 
TR
Uluçınar  
RC
V8 Rosclo
div. gr.
PT: Ῥωσός; Athen, SP, SR: Ῥωσός
R. Talbert: * 9B4 #2375
K. Miller: * 760
F.C. Scheyb: * X.D

< Littera S >

Saida, صيدا‎
vid. Sydone
SYR
 
RL
Samandağ
SYR
 
TR
Samandağ
vid. Seleucia
SYR
 
TR
Saмosaтa. Samosata (Symb. Aa2)
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
Samsat  
R. Talbert: * 10B3 #2556
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
Samsat
vid. Samosata
SYR
 
TR
Seleucıa. [ ]Seleucia (Symb. Aa2) ‖ Seleuceia Pieria, Seleukeia Pieria, Hydatos Potamoi
locvs  X 4 u 
SYR
 
TR
Samandağ  
RC
II16 Seleucothin
div. gr.
PT: Σελεύκεια τραχεῖα
R. Talbert: Selevcia 9B4 #532
K. Miller: * 767,76
F.C. Scheyb: * X.D bis
serre. xııı.Serre
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 10C2 #2587
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * X.F
Shaizar, شيزر
vid. Lari(ss)a
SYR
 
SYR
Sımıттa. xıı.Simitta
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2630
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: Simtita XI.D
Suriye
vid. Sure
SYR
 
SYR
Sugga. xxı.SuggaSinga
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Üçgöz  
R. Talbert: Svgga 10C2 #2574
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: Suga X.F
Sure. xxıııı. | Ab ʜerapolı. cecılıana. Μīł. pa̅s. xxıııı. | xxv. [ ] vııı. [ ]SureSoura
locvs  XI 2 u 
SYR
 
SYR
Suriye  
RC
II15 Suri
div. gr.
PT: Σοῦρα
R. Talbert: Svre 10C2 #2593
K. Miller: * 759
F.C. Scheyb: * X.F
Syꝺone. xxıxSydone (Symb. Aa2) ‖ Sidon, Col. Aurelia Pia
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Saida, صيدا‎  
R. Talbert: * 9C2 #488
K. Miller: * 807
F.C. Scheyb: * IX.F

< Littera T >

Tadmur, تدمر
vid. Palmyra
SYR
 
SYR
Tarābulus, طرابلس‎
vid. Tripoli
SYR
 
RL
Tarsa. xvıııı.TarsaTharsa
locvs  XI 2 u 
SYR
 
TR
Kuyulu  
R. Talbert: * 10B2 #2575
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: * XI.D
Tayibe
vid. Oruba
SYR
 
SYR
Tell Meskene ~ Emar
SYR
 
SYR
Teumeuſe. xx.TeumeuseThelmenissus
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
Tell Minnis  
R. Talbert: Tevmevse 9C5 #2434
K. Miller: * 822
F.C. Scheyb: Teumeuso X.E
Τhalama. [ ]Thalama
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2633
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D
Thanna. vıı.Thanna
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2568
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.F
Tʜeʟeꝺa. xxvııı.Theleda
locvs  X 5 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: * 9C5 #2441
K. Miller: * 826
F.C. Scheyb: * X.E
Thılтaurı. xıı.Thiltauri
locvs  XI 1 u 
SYR
 
SYR
R. Talbert: Thiltavri 10C1 #2445
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * X.E
Tʜvʀae. xvıı.Thurae (Symb. Aa2) ‖ Ciliza, Urmagiganti
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
? Kilis  
R. Talbert: Thvrae 10B1 #2576
K. Miller: * 768
F.C. Scheyb: * X.E
Trıpolı. xıı.TripoliTripolis
locvs  X 3 u 
SYR
 
RL
Tarābulus, طرابلس‎  
R. Talbert: * 9C3 #499
K. Miller: * 804
F.C. Scheyb: * IX.D
Tẏʀo. xxıııı | xxxıı.Tyro (Symb. Aa1) ‖ Tyrus, Col. Septimia Severa
locvs  X 2 u 
SYR
 
RL
Al-Sour, الصور‎  
R. Talbert: * 9C2 #487
K. Miller: * 808,826
F.C. Scheyb: * IX.F

< Littera U >

Uqayribat
vid. Occaraba
SYR
 
SYR

< Littera V >

vıcus xxx. | vııı.Vicus
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Vicvs 10B3 #2629
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera W >

Wadi Barada
vid. Abila
SYR
 
SYR

< Littera Y >

Yenişehir
vid. Emma
SYR
 
TR

< Littera Z >

Zaytūnak
vid. Cyrro
SYR
 
SYR
Zeugma. xxıııı. | xıı. | xıı.Zeugma (Symb. Aa2) ‖ Seleukeia, Seleukeia pros to Euphrate, Seleucia
locvs  XI 3 u 
SYR
 
TR
Belkıs ~ Birecik  
IA
190,2: Zeugma
RC
II15 Zeugma
div. gr.
ICMP 1: Ζεύγμα
R. Talbert: Zevgma 10C3 #2580
K. Miller: * 758,768,776
F.C. Scheyb: * XI.D
Vide ad hanc paginam: ! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  X  Y Z