DAL ITA HR I

Tabula Peutingeriana - sectio VI 3 m (5b3)  

▴ VI 3 o
VI m 2 ◂ grid map 5b3 ▸ VI m 4
▾ VI 3 u

< Littera A >

Aꝺꝺıana. ıııAd Diana (Symb. B20) ‖ Ad Dianam
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Sant'Angelo in Formis ~ Capua  
R. Talbert: Addiana 5B3 #1450
K. Miller: * 365
F.C. Scheyb: * V.F
Aꝺcanales. xıAd Canales
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Adeanales 5B3 #1333
K. Miller: * 372
F.C. Scheyb: * V.C
Aꝺ flexum. vıııı.Ad Flexum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
San Pietro Infine  
R. Talbert: Adflexvm 5B3 #1328
K. Miller: * 331
F.C. Scheyb: * V.F
Aꝺ lefas. [ ] | vıııı.Ad LefasAllifae?
locvs  VI 3 
/4 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Adlefas 5B4 #1443
K. Miller: * 364-65
F.C. Scheyb: * V.F
Aꝺ nonum. Ad Nonum (Symb. C22) ‖ Ad Octavum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Adnonvm 5B3 #1458
K. Miller: * 339
F.C. Scheyb: * V.F
Aꝺ ponтe campanv. ııı.Ad Ponte CampanuAd Pontem Campanum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
RC
IV34 Ponte Campanii
div. lat.
IB 611,5: Ponte Campano
R. Talbert: Adponte campanv 5B3 #1441
K. Miller: * 339
F.C. Scheyb: * V.F
Aꝺ pẏʀ (vm.|vııı.)? Ad Pyr{um}Ad Pyrum, Ad Pirum (VIII)
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Ad Pyr 5B3 #1332
K. Miller: Ad Pyr[um] 372
F.C. Scheyb: Ad Pyrum V.C
Aꝺ ʀoтas vıı. | [ ]Ad RotasRotae
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
? Monteroduni  
R. Talbert: * 5B3 #1330
K. Miller: * 371
F.C. Scheyb: * IV.F
Aecas. xvııı.Aecas (Symb. Aa1) ‖ Aecae
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Troia  
IA
116,1: Ecas
RC
IV35 Ecas
div. lat.
IB: Aecas
R. Talbert: * 5B3 #1338
K. Miller: * 373
F.C. Scheyb: * V.C
Anxano. xıı.Anxano
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
RC
IV31
R. Talbert: * 5B3 #1278
K. Miller: Auxano 219
F.C. Scheyb: * V.C
Arpos. vıııı.ArposArgos Hippium, Arpi, Argyripa
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
~ Arpinova  
R. Talbert: * 5B3 #1336
K. Miller: * 373
F.C. Scheyb: * V.C
Aufıꝺena. [ ] | ıx.Aufidena
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Castel di Sangro  
R. Talbert: Avfidena 5B3 #1301
K. Miller: * 370
F.C. Scheyb: * V.C
Aufınum. vı.AufinumAufidena, Aufidum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Aufidena, Barletta  
R. Talbert: Avfinvm 5B3 #1280
K. Miller: * 219
F.C. Scheyb: Aufinus V.C

< Littera B >

Bobıano. xıı.Bobiano (Symb. Aa12) ‖ Bovianum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Bojano  
R. Talbert: * 5B3 #1334
K. Miller: * 370
F.C. Scheyb: * V.C

< Littera C >

Cale. vıı.CaleCales
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Calvi  
R. Talbert: * 5B3 #1455
K. Miller: * 331
F.C. Scheyb: * V.F
Ca ſılıno. ııı.CasilinoCasilinum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Capua  
R. Talbert: * 5B3 #1456
K. Miller: * 331
F.C. Scheyb: * V.F
Cluтurno. [ ]CluturnoCluturnum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
[Cluturnum]  
R. Talbert: Clvtvrno 5B3 #1303
K. Miller: * 370
F.C. Scheyb: * V.F

< Littera E >

Еbuтıana. ıx.EbutianaAebutiana?
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Ebvtiana 5B3 #1442
K. Miller: * 364
F.C. Scheyb: * V.F
ergıтıū. xxvErgiti(um)Ergitium
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Brancia, San Severo  
R. Talbert: Ergitiv̄ 5B3 #1276
K. Miller: * 219
F.C. Scheyb: * V.C
Еseʀnıe. vııı.Esernie (Symb. Aa12) ‖ Aesernia
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Isernia  
R. Talbert: * 5B3 #1302
K. Miller: * 370
F.C. Scheyb: * V.F

< Littera F >

[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #51 VI 3 m 
R. Talbert: 5B3 #3386
K. Miller: 390
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Aufıꝺꝰ. Fl(uvius) Aufid(us)
flvmen #52 VI 3 
/4 m 
I
Ofanto
R. Talbert: Fl. Avfid(vs) 5B3-5B4 #3387
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Aufidus V.C
[ ] [Fl(uvius) Liris]
flvmen #55 VI 3 m 
I
Fiume Garigliano
R. Talbert: * 5B3-5C2 #3391
K. Miller: * 385
F.C. Scheyb: *
[ ] [Fl(umen) Safo]
flvmen #57 VI 3 m 
- VI 3 m 
R. Talbert: 5B3-5C3 #3392
K. Miller: [Safo fl.] 385
F.C. Scheyb:

< Littera G >

Gaђa тıæ. [ ]Gazati(ae)Calatia?
locvs  VI 3 
/4 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Gazati(a)e 5B4 #1451
K. Miller: Gazatie 365
F.C. Scheyb: Gahatie V.F

< Littera H >

Hercuł. ʀanı v ı.Hercul(is) Rani(Templum) Hercul[is Ne]r[
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Hercvl(is) Rani 5B3 #1445
K. Miller: * 370,372
F.C. Scheyb: Hercul.Rani V.C

< Littera I >

Iӈ̅s. Boa. In(sula) BoaInsula Bova
insvla #34 VI 3 m 
DAL
 
HR
Otok Čiovo  
RC
V24
div. lat.
PL: Bavo?
R. Talbert: Ins. Boa 5A3 #2986
K. Miller: * 490
F.C. Scheyb: Ins. Boa V.C
Iӈ̅s. Faʀıa. (Insula) FariaPharia, Pharus
insvla #38 VI 3 m 
DAL
 
HR
Otok Hvar  
RC
V24 Faria
div. lat.
PL: Pharia
div. gr.
PT: Φαρία νῆσος
R. Talbert: Ins. Faria 5B3 #2990
K. Miller: * 491
F.C. Scheyb: Ins. Faria V.C
I[ӈ̅]s. ıs[s]a. (Insula) Issa
insvla #35 VI 3 m 
DAL
 
HR
Otok Vis  
R. Talbert: Ins. Is[.]a 5A3 #2987
K. Miller: Ins. Issa 490
F.C. Scheyb: Ins. Issa V.C
In uınıas. .co.In Vinias (Symb. C13) ‖ In Vineas
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
~ Pozzuoli  
RC
IV32
R. Talbert: Invinias 5B3 #1471
K. Miller: * 349
F.C. Scheyb: Invinias V.F

< Littera P >

Preтorıum. Laverıanum. Ӈucerıæ Apulæ [ ]Pretorium Laverianum Nuceri(ae) Apul(ae) (Symb. C19)
locvs praetorivm  VI 3 m 
ITA
 
I
Lucera  
RC
IV35 Luceria Apuliae
div. gr.
SP: Λλουκερία
R. Talbert: Pretorivm Laverianvm Nvceri(a)e Apvl(a)e 5B3 #1337
K. Miller: * 373
F.C. Scheyb: Pretorium Laverianum V.C

< Littera S >

Salınıs. xıı.SalinisSalinae, Salapia, Salapiai
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Salpi, Cerignola  
R. Talbert: * 5B3 #1279
K. Miller: * 219
F.C. Scheyb: * V.C
Sınueßa. vıı.Sinue(ss)a (Symb. Aa46) ‖ Sinuessa, Sinuesa, Sinope
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
~ Mondragone  
R. Talbert: Sinvessa 5B3 #1440
K. Miller: * 338,347
F.C. Scheyb: Sinvessa V.F
Sıponтo. vıııı. | xxı.Siponto (Symb. Ab16) ‖ Sipontum, Sipous
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Siponto ~ Manfredonia  
R. Talbert: * 5B3 #1277
K. Miller: * 219,373
F.C. Scheyb: * V.C
[ ] [Suessa]
locvs #41 VI 3 m 
ITA
 
I
Sessa Aurunca  
R. Talbert: * 5B3 #1439
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
Sẏllas. vı. | vı.Syllas (Symb. C13) ‖ Syllae
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
~ Pontelatone  
R. Talbert: * 5B3 #1449
K. Miller: * 366
F.C. Scheyb: * V.F

< Littera T >

Teano ſcedıcıno. vıııı. | ııı.Teano Scedicino (Symb. Aa50) ‖ Teanum Sidicinorum
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
Teano  
R. Talbert: * 5B3 #1329
K. Miller: * 331
F.C. Scheyb: * V.F
Teleſıe. v ı.Telesie
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
San Salvatore Telesino  
R. Talbert: * 5B3 #1447
K. Miller: * 366
F.C. Scheyb: * V.F

< Littera U >

vrbanıſ. ııı.Urbanis
locvs  V 3 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Vrbanis 5B3 #1457
K. Miller: * 339
F.C. Scheyb: * V.F

< Littera V >

[ ] [xvııı.][Venafro]
locvs  VI 3 m 
ITA
 
I
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
Vide ad hanc paginam:  !  A B C  D  E F G H I  J   K   L   M   N   O  P  Q   R  S T U V  W   X   Y   Z