NOR PAS A H SLO

Tabula Peutingeriana - sectio V 2 o (4a2)  

V o 1 ◂ grid map 4a2 ▸ V o 3
▾ V 2 m

< Littera A >

Aꝺ Flexum. xııı.Ad Flexum
locvs  V 2 
/3 o 
PAS
 
H
Mosonmagyaróvár  
R. Talbert: Ad Flexvm 4A2 #1547
K. Miller: * 423
F.C. Scheyb: * IV.C
Aꝺproтorıū. xvı.Ad Protori(um) (Symb. Ab19) ‖ Praetorium Latobicorum
locvs  V 2 o 
PAS
 
SLO
Trebnje  
R. Talbert: Adprotoriv̄ 4A2 #1603
K. Miller: * 458
F.C. Scheyb: * IV.B
Aꝺ pub lıcanos. vı.Ad Publicanos
locvs  V 2 o 
PAS
 
SLO
? Lukovica  
R. Talbert: Adpvblicanos 4A2 #1587
K. Miller: * 455
F.C. Scheyb: * IV.B
Aꝺranтe. xxxvıı.AdranteAtrans
locvs  V 2 o 
PAS
 
SLO
Trojane  
R. Talbert: * 4A2 #1588
K. Miller: * 455
F.C. Scheyb: * IV.B
Aequınocтıo. xıııı.AequinoctioAequinoctium
locvs  V 2 o 
PAS
 
A
Fischamend  
R. Talbert: Aeqvinoctio 4A2 #1544
K. Miller: * 422
F.C. Scheyb: * IV.B
Arrabone. xʟ.ııı.Arrabone
locvs  V 2 
/3 o 
PAS
 
H
~ Körmend  
R. Talbert: * 4A2 #1562
K. Miller: * 456
F.C. Scheyb: Arabone IV.C

< Littera C >

Carnunтo xıııı. | x ıııı.Carnunto (Symb. Ab1) ‖ Carnuntum, Col. Carnuntum
locvs  V 2 o 
PAS
 
A
DeutschAltenburg  
R. Talbert: Carnvnto 4A2 #1545
K. Miller: * 422,457
F.C. Scheyb: * IV.B
Celeıa. xvııı.Celeia (Symb. Aa1)
locvs  V 2 o 
NOR
 
SLO
Celje  
IA
129,4: Caleia
div. lat.
IB 560,12: Celeia
R. Talbert: * 4A2 #1583
K. Miller: * 443
F.C. Scheyb: * IV.B
Colaтıone. xvı.ColationeColatio
locvs  V 2 o 
NOR
 
SLO
Stari Trg  
R. Talbert: * 4A2 #1581
K. Miller: * 442
F.C. Scheyb: * IV.B
Crucıo. . xvı.CrucioCrucium
locvs  V 2 o 
PAS
 
SLO
Grublje ~ Šentjernej  
R. Talbert: Crvcio 4A2 #1604
K. Miller: * 458
F.C. Scheyb: * IV.B

< Littera F >

[ ] [Fl(umen) Dravus]
flvmen #27b V 2 o 
- VI 3 o 
R. Talbert: 4A2-5A3 #3362
K. Miller: [Fl. Dravus] 487
F.C. Scheyb:

< Littera G >

Gerulaтıs. xvı.GerulatisGerulata
locvs  V 2 o 
PAS
Rusovce (SK)  
R. Talbert: Gervlatis 4A2 #1546
K. Miller: * 423
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera I >

Iuenna. xxıı.Iuenna
locvs  V 2 o 
NOR
 
A
Globasnitz  
R. Talbert: Ivenna 4A2 #1580
K. Miller: * 442
F.C. Scheyb: Luenna IV.B

< Littera M >

MЕDIA PROVI[NCIA] MEDIA PROVI[NCIA]Media Provincia
regio  V 2 o 
- VI 1 o 
R. Talbert: MEDIA PROVI[ - ? - ] 4A2-5A1 #2965
K. Miller: Media Provi[ncia] 485
F.C. Scheyb: Media provincia IV.C

< Littera N >

Ӈouıoꝺunı. x.NovioduniNeviodunum
locvs  V 2 
/3 o 
PAS
 
SLO
Drnovo  
R. Talbert: Noviodvni 4A2 #1605
K. Miller: * 458
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera P >

Peтauıone. x.Petavione (Symb. Ab1) ‖ Poetovio, Petavio
locvs  V 2 
/3 o 
NOR
 
SLO
Ptuj (Pettau)  
IA
129,6: Patavione
RC
IV19 Vincensimo
div. lat.
IB 561,4: Petovione
R. Talbert: * 4A2 #1564
K. Miller: * 443
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera R >

Raganꝺone. xvııı.RagandoneRagando
locvs  V 2 o 
NOR
 
SLO
Spodnje Grušovje  
IA
129,5: Ragundone
div. lat.
IB 561,2: Ragindone
R. Talbert: * 4A2 #1589
K. Miller: * 443
F.C. Scheyb: * IV.B

< Littera S >

Sabarıe. xx.Sabarie (Symb. Aa1) ‖ Savaria, Colonia Claudia Savaria
locvs  V 2 o 
PAS
 
H
Szombathely  
R. Talbert: * 4A2 #1561
K. Miller: * 456
F.C. Scheyb: * IV.C
Scarabanтıo. xxx.ııı.ScarabantioScarbantia
locvs  V 2 o 
PAS
 
H
Sopron  
R. Talbert: * 4A2 #1560
K. Miller: * 456
F.C. Scheyb: * IV.B.C

< Littera U >

Vlmo. xxv.UlmoUlmum
locvs  IV 2 o 
PAS
 
H
 
R. Talbert: Vlmo 4A2 #1559
K. Miller: * 457
F.C. Scheyb: * IV.B
Vpellıs. xııı.Upellis‘Upellis’
locvs  IV 2 o 
NOR
 
SLO
Stara Vas ~ Velenje  
R. Talbert: Vpellis 4A2 #1582
K. Miller: * 442
F.C. Scheyb: * IV.B

< Littera V >

uılla gaı. ıııı.Villa GaiAla Nova ?
locvs  V 2 o 
PAS
 
A
? Schwechat  
R. Talbert: villagai 4A2 #1543
K. Miller: * 422
F.C. Scheyb: Villagai IV.B
Vıruno. xxııı.Viruno (Symb. Aa1) ‖ Virunum
locvs  V 2 o 
NOR
 
A
Maria Saal  
R. Talbert: Virvno 4A2 #1571
K. Miller: * 441
F.C. Scheyb: Varuno IV.B
Vide ad hanc paginam:  !  A  B  C  D   E  F G  H  I  J   K   L  M N  O  P  Q  R S  T  U V  W   X   Y   Z