DAL PAS HR H SLO

Tabula Peutingeriana - sectio V 3 o (4a3)  

V o 2 ◂ grid map 4a3 ▸ V o 4
▾ V 3 m

< Littera A >

Aꝺuıceſımum. x xAd Vicesimum
locvs  V 3 o 
PAS
 
SLO
Veržej  
R. Talbert: Advicesimvm 4A2 #1563
K. Miller: * 456
F.C. Scheyb: * IV.C
Aԛva. uıua. xı.Aqua Viva
locvs  V 3 o 
PAS
 
HR
Petrijanec  
IA
130,1: Aqua viva
RC
IV19 Aquaviva
div. lat.
IB 561,8: Aquaviva
R. Talbert: Aqva viva 4A3 #1591
K. Miller: Aquaviva 444
F.C. Scheyb: Aquaviva IV.C
Arrabo. f̅ʟ. xxx.Arrabo Fl(umen)Arrabona
locvs  V 3 o 
PAS
 
H
Győr  
R. Talbert: Arrabo Fl. 4A3 #1549
K. Miller: * 424
F.C. Scheyb: Fl. Arrabo IV.C

< Littera B >

Brıganтıo. v.Brigantio (Symb. Aa1) ‖ Brigetio
locvs  V 3 o 
PAS
 
H
Szõny ~ Komárom  
R. Talbert: * 4A3 #1550
K. Miller: * 425-28
F.C. Scheyb: * IV.C
BVR BVRBurii
gens  V 3 
/4 o 
R. Talbert: * 4A3 #2968
K. Miller: Bur[I] 616
F.C. Scheyb: DVR IV.C | V.A

< Littera C >

Clambeтıs. xııı.Clambetis
locvs  V 3 o 
DAL
 
HR
~ Gra..ac  
R. Talbert: * 4A3 #1625
K. Miller: * 465
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera L >

Lepauıſt. xııı.Lepaui(st) Lepavi fl.?
locvs  V 3 o 
PAS
 
H
? Almásfüzitő  
R. Talbert: Lepavist 4A3 #1551
K. Miller: * 428
F.C. Scheyb: Lepavist IV.C

< Littera P >

PAӇӇOӇIA. .S|VPЕRIOR. PANNONIA SVPERIORProvincia Pannonia Superi
regio  V 3 o 
- VI 2 o 
R. Talbert: * 4A3-5A2 #2969
K. Miller: * 485
F.C. Scheyb: * IV.B.C V.A.B
Populos. vııı.PopulosPopuli
locvs  V 3 o 
PAS
 
HR
Varaždin  
RC
IV19 Populos
div. lat.
IB 561,9: Populis
R. Talbert: Popvlos 4A3 #1592
K. Miller: * 444
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera R >

Remıſta. x.Remi(st)a
locvs  V 3 o 
PAS
 
SLO
 
RC
IV19 Remista
div. lat.
IB 561,7: Ramista
R. Talbert: Remista 4A3 #1590
K. Miller: * 444
F.C. Scheyb: * IV.C
Romula. xıııı.Romula
locvs  V 3 o 
PAS
 
SLO
Ribnica  
R. Talbert: Romvla 4A3 #1606
K. Miller: * 458
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera S >

Staıluco. xıı.StailucoQuadrata
locvs  V 3 o 
PAS
 
H
Lébény – Barátföld-puszta, Mosonszentmiklós  
R. Talbert: Stailvco 4A3 #1548
K. Miller: * 424
F.C. Scheyb: * IV.C
Vide ad hanc paginam:  !  A B C  D   E   F   G   H   I   J   K  L  M   N   O  P  Q  R S  T   U   V   W   X   Y   Z