DAL PAI PAS HR H

Tabula Peutingeriana - sectio V 4 o (4a4)  

V o 3 ◂ grid map 4a4 ▸ V o 5
▾ V 4 m

< Littera A >

Aꝺ Fınes. xx.Ad Fines
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Buševec  
R. Talbert: Adfines 4A4 #1608
K. Miller: * 459
F.C. Scheyb: * V.A
Aquınco. xıııı.Aquinco (Symb. Aa1) ‖ Aquincum
locvs  V 4 o 
PAS
 
H
Budapest  
R. Talbert: Aqvinco 4A4 #1554
K. Miller: * 429
F.C. Scheyb: * V.A
Aſerıe. xııAserieAsseria
locvs  V 4 
/5 o 
DAL
 
HR
Podgrađe ~ Benkovac  
R. Talbert: * 4A4 #1630
K. Miller: * 476
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera B >

Boтıuo. vıııı.BotiuoIovia
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Ludbreg  
R. Talbert: Botivo 4A4 #1593
K. Miller: Botino 445
F.C. Scheyb: Botivo IV.C

< Littera F >

[ ] [Fl(umen) Colapis]
flvmen #27c V 4 o 
- V 5 o 
R. Talbert: 4A4-4A5 #3559
K. Miller: [Fl. Colapis] 488
F.C. Scheyb:

< Littera G >

Garꝺellaca. xııı.Gardellaca Cardabiaca
locvs  V 4 o 
PAI
 
H
~ Tokod  
R. Talbert: * 4A4 #1552
K. Miller: * 428
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera H >

Haᴅʀ e aʙʜaᴅʀe Burnomılıa. xııı.HadreHadra, Sidrona
locvs  V 4 o 
DAL
 
HR
~ Medviđa?  
R. Talbert: * 4A4 #1626
K. Miller: * 465
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera I >

Jouıa. x.IoviaCardono
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Ludbreg  
IA
130,2 Iovia
div. lat.
IB 561,10: Iovia
R. Talbert: * 4A4 #1597
K. Miller: * 445
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera L >

Lunтulıs. vııı.LuntulisLentulum, ‘Lentulis’
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Stari Gradac  
IA
130,3: Lentulis
RC
IV19 Lentulis
div. lat.
IB 562,2: Lentolis
R. Talbert: Lvntvlis 4A4 #1596
K. Miller: * 445
F.C. Scheyb: * V.A
Luſomana. xıı.LusomanaLussomana? Lumana?, Lussomana?
locvs  V 4 o 
PAI
 
H
? Bicske  
R. Talbert: Lvsomana 4A4 #1553
K. Miller: * 428
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera N >

Ӈeꝺıno. xıı.NedinoNedinum
locvs  V 4 o 
DAL
 
HR
Nadin  
R. Talbert: * 4A4 #1629
K. Miller: * 476
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera P >

pıreтıs. xı.Piretis
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Draganovec  
div. lat.
IB 562,1: Peritur
R. Talbert: * 4A4 #1595
K. Miller: * 445
F.C. Scheyb: * V.A

< Littera Q >

Quaꝺraтa. xıııı.Quadrata
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
 
R. Talbert: Qvadrata 4A4 #1607
K. Miller: * 459
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera S >

Sardona. xı. | [ ] xxSardona (Symb. Ab1) ‖ Scardona
locvs  V 4 o 
DAL
 
HR
Skradin  
RC
IV16
R. Talbert: * 4A4 #1633
K. Miller: * 475
F.C. Scheyb: * V.A
Sıroтıs. x.SirotisSerota
locvs  V 4 
/5 o 
PAS
 
HR
Virovitica  
IA
130,4: Sirota
RC
IV19 Sirote
div. lat.
IB 562,5: Serota
R. Talbert: * 4A4 #1598
K. Miller: * 445
F.C. Scheyb: * V.A
Sonıſta. xıı.Soni(st)aSonista
locvs  V 4 o 
PAS
 
HR
Kunovec Breg  
IA
130,2: Sinista
RC
IV19 Sonista
div. lat.
IB 561,10: Sunista
R. Talbert: Sonista 4A4 #1594
K. Miller: * 445
F.C. Scheyb: * IV.C

< Littera V >

Veтuſallo. xxıı.VetusalloVetus Salina
locvs  V 4 
/5 o 
PAI
 
H
Adony  
IA
245,4: Vetus Salinas
RC
IV20 Belsalino
div. gr.
PT: Σαλῖνον
R. Talbert: Vetvsallo 4A4 #1555
K. Miller: * 430
F.C. Scheyb: * V.A
Vide ad hanc paginam:  !  A B  C   D   E  F G H I  J   K  L  M  N  O  P Q  R  S  T   U  V  W   X   Y   Z