CAP SYR SYR TR

Tabula Peutingeriana - sectio XI 1 m (10b1)  

▴ XI 1 o
X m 5 ◂ grid map ab1 ▸ XI m 2
▾ XI 1 u

< Littera A >

Analıba. xv.Analiba
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2544
K. Miller: * 679
F.C. Scheyb: * X.C
Arega. xıı.AregaArege
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
[Arege]  
IA
178,1: Arcas
RC
II16 Arecha
div. gr.
PT: Ἄρηκα (Ἀράκη)
R. Talbert: * 10B1 #2546
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.C
Arıanoꝺum. v.Arianodum
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: Arianodvm 10B1 #2557
K. Miller: * 762
F.C. Scheyb: * X.B

< Littera B >

Bubalıa. xxvıı.Bubalia
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: Bvbalia 10B1 #2523
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera C >

Caleorſıßa. xxııı[ı].Caleorsi(ss)a
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2543
K. Miller: * 679
F.C. Scheyb: * X.B
Ceſum. vıı.Cesum ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Cesvm 10B1 #2569
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: Cesum X.F
Cʜannunıa. xxvııı.ChannuniaChaonia ?
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
Barrington Atlas grid 67 E3  
R. Talbert: Channvnia 10B1 #2571
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.F
Cуrro. xx.CyrroCyrrhus, Cyrrus, Hagioupolis
locvs  XI 1 m 
SYR
 
SYR
~ Zaytūnak  
R. Talbert: * 10B1 #2570
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.E

< Littera D >

Dolıca. xxvııı.DolicaDoliche
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
Dülük  
R. Talbert: * 10B1 #2572
K. Miller: * 764
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera E >

Еlegarſına. vııı.Elegarsina
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2522
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera I >

Incomacenıs. Acomacenıs. ın Heracome. ᴍıł. xıııı.In ComacenisIn Commagenis
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Incomacenis 10B1 #2330
K. Miller: * 766
F.C. Scheyb: *

< Littera L >

Lagalaßo. xvııı.Lagala(ss)oLeugaisa, ‘Lagalasso’
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Gözene/Malatya  
R. Talbert: * 10B1 #2548
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera N >

Ӈaſtae. v.Na(st)aeNastae
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Harmanlı/Adıyaman  
R. Talbert: Nastae 10B1 #2558
K. Miller: * 762
F.C. Scheyb: * X.F
Ӈocoтeßo. xxıııı.Nocote(ss)o
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2547
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera O >

Octacuſcum. ıııı.Octacuscum
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Besni  
R. Talbert: Octacvscvm 10B1 #2559
K. Miller: * 762
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera S >

Saba. xvııı.SabaSabus
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Çit Harabe  
R. Talbert: * 10B1 #2527
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C
Sınga. xıııı.Singa
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2545
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.B

< Littera T >

Thanna. vıı.Thanna
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2568
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.F
Tʜvʀae. xvıı.Thurae (Symb. Aa2) ‖ Ciliza, Urmagiganti
locvs  XI 1 m 
SYR
 
TR
? Kilis  
R. Talbert: Thvrae 10B1 #2576
K. Miller: * 768
F.C. Scheyb: * X.E

< Littera V >

Vereıßo. xııı.Verei(ss)oVereuso?
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Geruşla, Kemaliye  
R. Talbert: * 10B1 #2526
K. Miller: Vereuso 682
F.C. Scheyb: Vereuso X.C

< Littera Z >

Zenocopı. xvııı.Zenocopi
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B1 #2525
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: Zenocopoli X.C
Zımara. xvııı.Zimara (Symb. Aa2)
locvs  XI 1 m 
CAP
 
TR
Çaltu  
R. Talbert: * 10B1 #2524
K. Miller: * 682,679
F.C. Scheyb: * X.C
Vide ad hanc paginam:  !  A B C D E  F   G   H  I  J   K  L  M  N O  P   Q   R  S T  U  V  W   X   Y  Z