CAP MES SYR TR

Tabula Peutingeriana - sectio XI 2 m (10b2)  

▴ XI 2 o
XI m 1 ◂ grid map ab2 ▸ XI m 3
▾ XI 2 u

< Littera A >

Aꝺ aras. vıııı.Ad Aras
locvs  XI 2 m 
MES
 
TR
Kıyıcak  
R. Talbert: Adaras 10B2 #2533
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.F
[ ] xx.[Aquae ...] (Symb. C31)
locvs #65 XI 2 m 
SYR
 
TR
Nizip
R. Talbert: --- 10B2 #2573
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: *
Arangaſ. vıııı.Arangas
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2530
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera B >

Barſalıum. vıııı.BarsaliumBarzala
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Killik  
RC
II16 Ratsalium
div. gr.
PT: Βαρζαλώ
R. Talbert: Barsalivm 10B2 #2553
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera C >

Campı ᴅeseʀтı eт ın habıтabıles. propтer aquæ ın opıam. Campi deserti et in habitabiles propter aqu(ae) inopiam
regio  XI 2 m 
R. Talbert: Campi Deserti et in habitabiles propter aqv(a)e inopiam 10B2 #3210
K. Miller: * 837
F.C. Scheyb: CAMPI DESERTI X.C
Caprıanꝺas. ıııı.Capriandas
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2560
K. Miller: * 762
F.C. Scheyb: * X.F
Carbanum. ıııı.Carbanum
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Eski Samsur  
RC
II16 Caranon
div. gr.
Cedren: Καρβάν
R. Talbert: Carbanvm 10B2 #2564
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: Carbamum XI.D
Cıaca. xxvııı.Ciaca
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2531
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: Ciaca X.F
COLCHI. COLCHI
gens  XI 2 m 
R. Talbert: * 10B2 #3208
K. Miller: * 0
F.C. Scheyb: * X.C
Coʀӈe. xıııı.Corne
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
RC
II16 Corte
div. gr.
PT: Κόρνη
R. Talbert: * 10B2 #2550
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera D >

Daſeuſa. xvııı.DaseusaDascusa
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Pağnık Örenı, Ağın  
R. Talbert: Dasevsa 10B2 #2528
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera G >

Glaudıa. xⅼvı.GlaudiaClaudia ?
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: Glavdia 10B2 #2552
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera H >

Heracome. [ ]Heracome (Symb. Aa2)
locvs  XI 2 m 
SYR
 
TR
Kızılkaya  
R. Talbert: * 10B2 #2566
K. Miller: * 765
F.C. Scheyb: * X.F
Hıſpa. xv.ıı.Hispa
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2529
K. Miller: * 682
F.C. Scheyb: * X.C

< Littera M >

Μaђara. xvı.Mazara
locvs  XI 2 m 
MES
 
TR
RC
II13 Mazara
div. gr.
PT: Μαζαρα
R. Talbert: * 10B2 #2535
K. Miller: * 739
F.C. Scheyb: Mahara XI.A
Μelenтenıs. [ ] | vııı.MelentenisMelitene (Melite), Melitene
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Malatya  
R. Talbert: * 10B2 #2532
K. Miller: * 738,683
F.C. Scheyb: * X.F
Μeтıтa. xıı.Metita
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Gölyurt Bucağı  
RC
II16 Metita
div. gr.
PT: Μέτειτα
R. Talbert: * 10B2 #2551
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * X.F | XI.D

< Littera P >

Perre. ıı.Perre
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2563
K. Miller: * 763
F.C. Scheyb: * X.F
Pordonnıum. ıı.PordonniumPerre
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Adıyaman  
R. Talbert: Pordonnivm 10B2 #2562
K. Miller: * 762
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera S >

Sama. xııı.SamaSemissos, Samma Castorum, Sama Castorum
locvs  XI 2 m 
CAP
 
TR
Pınarbaşı  
R. Talbert: * 10B2 #2549
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * X.F

< Littera T >

Thırтonıa. vııı.Thirtonia
locvs  XI 2 m 
MES
 
TR
R. Talbert: * 10B2 #2534
K. Miller: * 738
F.C. Scheyb: * XI.A
Vide ad hanc paginam:  !  A B C D  E   F  G H  I   J   K   L  M  N   O  P  Q   R  S T  U   V   W   X   Y   Z