ARM MES SYR SYR TR

Tabula Peutingeriana - sectio XI 3 m (10b3)  

▴ XI 3 o
XI m 2 ◂ grid map ab3 ▸ XI m 4
▾ XI 3 u

< Littera A >

Aꝺ f̅l.capaꝺocem. [ ]Ad Fl(umen) Capadocem
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Adfl. Capadocem 10B3 #2616
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * XI.D
Aꝺ po̅n. sınge. ııı.Ad Po(ntem) SingeAd Pontem Singae?
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
RC
II15 Since
div. gr.
PT: Σίγγα, Σίγγας
R. Talbert: Adpon̄ singe 10B3 #2615
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: Ad Pont.Singe XI.D
Aꝺ тygrem. xııı.Ad TygremAd Tigrim, Amida
locvs  XI 3 
/4 m 
MES
 
TR
Diyarbakır  
R. Talbert: adtygrem 10B4 #3542
K. Miller: Ad tygrem 748
F.C. Scheyb: * XI.A
[ ] xxvıı.[Amida] (Symb. Aa2)
locvs #66 XI 3 m 
MES
 
TR
Diyarbakır  
R. Talbert: --- 10B3 #2540
K. Miller: [Amida] 748,739
F.C. Scheyb: *
Arſınıa. xıııı.Arsinia
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Ergani  
R. Talbert: * 10B3 #2538
K. Miller: * 739
F.C. Scheyb: * XI.A
Arulıs. xxıııı.ArulisArudis
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
IA
RC
II15 Araris
div. gr.
PT: Ἀρουδίς
R. Talbert: Arvlis 10B3 #2614
K. Miller: * 758
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera B >

Baтnıs. xxx.BatnisBatnae, Markopolis
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Sürüç  
R. Talbert: * 10B3 #2618
K. Miller: * 769
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera C >

cʜarmoꝺara. xıı.CharmodaraCholmadara
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
Kocan  
R. Talbert: * 10B3 #2555
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
charrıs. xxxıı.CharrisCarrhae
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Harran  
R. Talbert: * 10B3 #2619
K. Miller: * 769
F.C. Scheyb: * XI.D
Coıssa. xvı.Coissa
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Şerbetin  
R. Talbert: * 10B3 #2539
K. Miller: * 739
F.C. Scheyb: * XI.A
colchana. xⅼ.v.Colchana
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Kelleha Tarlası  
R. Talbert: * 10B3 #3540
K. Miller: * 748
F.C. Scheyb: * XI.A
colchıs. xııı.Colchis
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Yukarı Huh  
R. Talbert: * 10B3 #2536
K. Miller: * 739
F.C. Scheyb: * XI.A
Coruılu. xıııı.CorviluCorvilum, Gorbilum
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
R. Talbert: Corvilv 10B3 #2537
K. Miller: * 739
F.C. Scheyb: * XI.A

< Littera E >

Еꝺessa. xⅼ. | xxvı.Edessa (Symb. Aa2) ‖ Antiochia ad Callirhoem
locvs  XI 3 
/4 m 
MES
 
TR
Şanlıurfa  
R. Talbert: * 10B3 #2634
K. Miller: * 776,78
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera F >

[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126b XI 3 m 
R. Talbert: 10B3 #3482
K. Miller: 845
F.C. Scheyb:

< Littera H >

Ηalıa. xıı.Halia
locvs  XI 3 m 
MES
R. Talbert: * 10B3 #2632
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D
Ηeba. xxx.Heba
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2554
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
Ηoſtra. xıı.Ho(st)ra
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
R. Talbert: Hostra 10B3 #2651
K. Miller: * 780
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera M >

ΜESOPOTAMIA MESOPOTAMIA
regio  XI 3 
/5 m 
R. Talbert: * 10B3-10B5 #3213
K. Miller: * 835
F.C. Scheyb: * XI.A.B

< Littera N >

Ӈararra. xııı.NararraNavarra, Nabaris, Nabaris, Navarra
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
near crossing of Ambar Çay  
RC
II4 Nabarra
div. gr.
PT: Νάβαρις
R. Talbert: * 10B3 #3541
K. Miller: * 748
F.C. Scheyb: * XI.A

< Littera R >

Reßaına. xxxvı.Re(ss)aina (Symb. Aa2) ‖ Resaina, Theodosiopolis
locvs  XI 3 
/4 m 
MES
 
SYR
Răs el Aïn, رأس العين  
RC
II13 Resama
div. gr.
SP: Ῥέσινα
R. Talbert: * 10B3 #2621
K. Miller: * 770
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera S >

Sahal. xxxvSahal
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Carrhae  
R. Talbert: * 10B3 #2620
K. Miller: * 770
F.C. Scheyb: * XI.D
Saмosaтa. Samosata (Symb. Aa2)
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
Samsat  
R. Talbert: * 10B3 #2556
K. Miller: * 684
F.C. Scheyb: * XI.D
saтhena. vııı.Sathena
locvs  XI 3 m 
MES
R. Talbert: * 10B3 #2631
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D
Sımıттa. xıı.Simitta
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2630
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: Simtita XI.D

< Littera T >

Τhalama. [ ]Thalama
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: * 10B3 #2633
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D
Thalbaſarıs. x.ThalbasarisThelbalane
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Tilmis or (less likely) Barsil  
R. Talbert: * 10B3 #2605
K. Miller: * 744
F.C. Scheyb: * XI.A
Tʜıar. xxxıı.ThiarDaiara, Thiara
locvs  XI 3 m 
MES
 
TR
Cerdo?  
RC
II13 Thiar
div. gr.
ICMP 1: Δαίαρα
R. Talbert: * 10B3 #2617
K. Miller: * 769
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera V >

vıcus xxx. | vııı.Vicus
locvs  XI 3 m 
SYR
 
TR
R. Talbert: Vicvs 10B3 #2629
K. Miller: * 776
F.C. Scheyb: * XI.D

< Littera Z >

Zanſerıo. xx.Zanserio
locvs  XI 3 m 
ARM
 
TR
Baykan  
R. Talbert: * 10B3 #2597
K. Miller: * 746
F.C. Scheyb: * XI.A
Vide ad hanc paginam:  !  A B C  D  E F  G  H  I   J   K   L  M N  O   P   Q  R S T  U  V  W   X   Y  Z